ชุมชนต้นแบบ รณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา

         เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมโรงพยาบาลบ้านนา ได้ร่วมกันจัดการประชุมประชาคมชุมชน และงานบุญต้นแบบ งดเหล้าเข้าพรรษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านวังไทร ต.บ้านนา  อ.บ้านนา  จ.นครนายก


/data/content/25065/cms/e_acegosz13489.jpg


       นายเอกชัย  สมชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านวังไทร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในการประชุมประชาคมชุมชน และเป็นผู้ใหญ่บ้านต้นแบบรณรงค์งดเหล้า ได้กล่าวว่า “การทำให้หมู่บ้านของเรา ชุมชนของเราปลอดเหล้านั้น ไม่ง่ายเลย แต่ผมจะตั้งใจทำให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างแท้จริง และจะอยู่กับลูกบ้านของผมต่อไป”  นายเอกชัย สมชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับคุณรุจิรา เจดีย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลบ้านนา และชาวบ้านตั้งกฎกติกาชุมชน ก็คือ ทุกคนในหมู่บ้าน จะงดดื่มและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันพระ และงานบุญประเพณีสำคัญอีกด้วย


       ในการประชุมประชาคมครั้งนี้ ได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา และเยาวชนเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้ให้ความรู้เกี่ยวโทษ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และได้แนะนำแนวทางในการสร้างชุมชนต้นแบบ และสร้างเครือข่ายเยาวชนรณรงค์งดหล้า ให้เข้มแข็งด้วย  


 


 


       ที่มา: เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

Shares:
QR Code :
QR Code