ชี้โจ๋ไทยดื่มหนักทุบค่าเฉลี่ยโลก 9 เท่า

 

เกือบปีละ 6 ลิตร/คน กทม.เตรียมสุ่มตรวจ ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ป้องนักดื่มหน้าใหม่

นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกทม.เปิดเผยว่าก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ กทม.ได้เริ่มรณรงค์ควบคุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยจะลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าและสถานบันเทิงบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาตามมาตรการสถานศึกษาปลอดเหล้านำร่อง ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีสถานศึกษาปลอดเหล้า 2 แห่งได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง โดยในวันที่ 30 มี.ค.นี้ ตนและสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย จะลงพื้นที่รณรงค์และตรวจสอบที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งนี้ มาตรการสถานศึกษาปลอดเหล้านำร่องนั้นเป็นมาตรการที่บรรจุไว้ในแผนบูรณาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ปี 2554-2555เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งนอกจากจะมีการรณรงค์และสุ่มตรวจแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาแกนนำเพื่อเฝ้าระวังการกระทำผิดในสถานศึกษา และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีปลอดเหล้าในสถานศึกษา

นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์การจัดประชุมร้านค้าและหอพักรอบสถานศึกษาให้เข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และการจัดหน่วยตรวจร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหอพักรอบสถานศึกษาโดยจะบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายพีระพงษ์กล่าวอีกว่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก รายงานว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตปีละกว่า 2.5 ล้านคนโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีรายงานการเสียชีวิตปีละ 3.2 แสนคน

ขณะที่คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับที่ 40 ของโลก โดยเฉพาะเหล้ากลั่นดื่มมากเป็นอันดับ5ของโลก ทั้งนี้ ผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 16.2 ล้านคน เฉลี่ยดื่มคนละ5.8ลิตรต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 9 เท่าตัว จึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

Shares:
QR Code :
QR Code