ชี้เด็กแรกเกิดตาย 1 คนทุกๆ 15 วิ

มากถึง 2 ล้านคนต่อปี กลายเป็นวิกฤตโลก

ชี้เด็กแรกเกิดตาย 1 คนทุกๆ 15 วิ 

          นักเคลื่อนไหวเพื่อมนุษยธรรมเผยผลสำรวจน่าแตกตื่น มีเด็กทารกแรกเกิดเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงแรกมากถึงปีละ 2 ล้านคน เท่ากับทุกๆ 15 วินาที จะมีทารกตาย 1 คน ชี้อินเดียมีปัญหาหนัก

 

          องค์กรการกุศล เซฟ เดอะ ไชล์ด ซึ่งรณรรงค์เพื่อลดภาวะการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดทั่วโลก เผยแพร่รายงานผลการศึกษาที่เก็บรวบรวมข้อมูลใน 14 ประเทศ เพื่อประเมินเป็นผลเชิงสถิติทั่วโลก พบว่าอัตราส่วนการเสียชีวิตของเด็กทารกแรกเกิดยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างน่าตกใจ เนื่องจากในการศึกษาล่าสุด พบว่ามีเด็กทารกราว 2 ล้านคน เสียชีวิตไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังคลอดในแต่ละปี หรือเท่ากับมีเด็กแรกเกิดเสียชีวิต 1 คน ในทุกๆ 15 วินาที จนถือว่าเป็นวิกฤตในระดับโลกแล้วในเวลานี้

 

          รายงานดังกล่าวซึ่งเตรียมขึ้นเพื่อนำเสนอควบคู่ไปกับรายงานชิ้นอื่นๆ ต่อที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพิการและบกพร่องตั้งแต่กำเนิดในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีขึ้นที่กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ระบุไว้ด้วยว่าประเทศที่มีสภาวะการเสียชีวิตแรกเกิดมากที่สุดก็คือ อินเดีย ซึ่งมีทารกแรกเกิดเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง หลังถือกำเนิดมากกว่า 400,000 คนต่อปี หรือ 72 คนต่อทารกที่ถือกำเนิดมาทุกๆ 1,000 คน แม้ว่าจะมีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในประเทศสูงและรวดเร็วมากแล้วก็ตาม ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตมีตั้งแต่ภาวะทุพโภชนาการ นิวมอเนีย และอหิวาตกโรค และแม้ว่าสาเหตุเหล่านี้ไม่ยากที่จะแก้ไข แต่นายโธมัส แชนดี้ หัวหน้าสำนักงานเซฟ เดอะ ไชล์ด ประจำอินเดียเชื่อว่า รัฐบาลกลับไม่ยอมดำเนินการเนื่องจากไม่ต้องการให้เงินงบประมาณเพื่อสุขอนามัยเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

 

          ในรายงานดังกล่าวระบุด้วยว่า กว่าครึ่งหนึ่งของผู้หญิงอินเดียคลอดลูกโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแพทย์วิชาชีพที่มีประสบการณ์ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อระหว่างคลอดและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในพื้นที่ชนบทห่างไกล แพทย์และโรงพยาบาลเป็นของหายากและสุขอนามัยของเด็กๆ แรกเกิดทั้งหมดจะตกอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ผู้เขียนรายงานชิ้นนี้ระบุว่า อินเดียน่าจะไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษว่าด้วยการลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงให้ได้ 2 ใน 3 ภายในปี 2015 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อย่างเช่น เนปาล เปรู และฟิลิปปินส์ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

          ในรายงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งจัดทำโดยองค์กรการกุศลของสหรัฐอเมริกาชื่อ เดอะ มาร์ช ออฟ ไดม์ส ระบุว่า ในแต่ละปีมีเด็กทารกต้องคลอดก่อนกำหนดสูงถึงเกือบ 13 ล้านคน โดยในบรรดาเด็กทารกเหล่านี้ มี 1 ล้านคนที่เสียชีวิตภายใน 1 เดือนแรกที่ถือกำเนิดมา จนกลายเป็นปัญหาในระดับโลก เพราะก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านจิตใจ ทางกายภาพและทางการเงินต่อครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ทำให้แต่ละประเทศต้องใช้จ่ายเงินในรูปของการดูแลรักษาพยาบาล และแก้ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องของทารกเหล่านี้สูงมาก เฉพาะในสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาให้กับทารกที่คลอดก่อนกำหนดสูงถึง 26,000 ล้านดอลลาร์ หรือ 884,000 ล้านบาท

    

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update: 06-10-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

Shares:
QR Code :
QR Code