ชี้หนังสือต้องเป็นสวัสดิการสังคมของเด็ก

เพื่อส่งเสริมการอ่านของเยาวชน

ชี้หนังสือต้องเป็นสวัสดิการสังคมของเด็ก

 

          รศ.ธงทอง จันทรางศุเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)เปิดเผยผลสรุปการอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริมการอ่าน” ในงานสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เมื่อเร็ว ๆนี้ว่า ผู้ร่วมอภิปรายได้ระบุถึงอุปสรรคในการส่งเสริมการอ่าน 2 ส่วน คือ ปัญหาจากตัวผู้อ่านและปัญหาจากสิ่งที่ใช้อ่านหรือหนังสือ โดยปัญหาที่พบคือ ผู้อ่านเลือกใช้สื่ออื่นมากกว่าหนังสือเช่น ทีวี มือถือ เกมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ ส่วนหนังสือบางเรื่องก็ยากเกินไปทำให้ไม่เหมาะสมกับผู้อ่านบางกลุ่ม อีกทั้งการเข้าถึงหนังสือก็ทำได้ยาก เนื่องจากห้องสมุดอยู่ห่างไกลและไม่เพียงพอต่อความต้องการ

 

          รศ.ธงทอง กล่าวต่อไปว่า ผู้ร่วมอภิปรายยังได้เสนอแนะแนวทางกระตุ้นการอ่านหนังสือว่า ควรสร้างระบบการเข้าถึงหนังสือโดยให้มีครอบครัวส่งเสริมการอ่านในแต่ละหมู่บ้านและมีระบบหมุนเวียนหนังสือให้ทุกครอบครัวได้อ่าน รวมถึงจัดระบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องทุกเวลาทุกสถานที่ สร้างระบบเครือข่ายการอ่านหนังสือโดยจัดมุมอ่านหนังสือในสถานที่บริการประชาชนต่าง ๆเช่น สถานีตำรวจ สถานีอนามัย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ โดยเฉพาะชาวบ้านระดับรากหญ้า ควรมีโอกาสเข้าถึงได้อย่างสะดวก

 

          “นอกจากนี้ต้องสร้างระบบอาสาสมัครที่เอาจริงเอาจัง โดยพ่อแม่ต้องเป็นผู้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการอ่านหนังสือของลูก และต้องแนะนำหนังสือให้แก่ลูกในลักษณะเชลล์ชวนชิม ที่สำคัญผู้นำประเทศต้องเป็นแบบอย่างในการอ่านหนังสือ และกำหนดนโยบายการเข้าถึงหนังสือของเด็ก โดยกำหนดให้เป็นสวัสดิการสังคม เช่นเดียวกับโครงการอาหารเสริมนม” เลขาธิการ สกศ.กล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

update 29-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : วีระ วานิชเจริญธรรม 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ