ชี้สังคมต้องรับการใช้สื่อออนไลน์

ชี้สังคมต้องรับการใช้สื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการอบรมหลักสูตรสื่อมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 3 จัดการสัมมนาในหัวข้อ “รู้ทันสื่อออนไลน์ ก่อนเด็กไทยไร้อนาคต” มี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ผอ.หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ น.ส.สุพัฒนุช สอนดำหริห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด สสส. ร่วมสัมมนา รศ.ดร.กุลทิพย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีออนไลน์ถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่หลากหลายและเข้าถึงง่ายทั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ซึ่งปัญหาที่หลายคนเป็นห่วงคือการให้เวลากับการใช้สื่อเหล่านี้มากเกินไปโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นไทยมักใช้สื่อออนไลน์ในการแสดงอารมณ์ มากกว่าการแสวงหาความรู้ อย่างไรก็ตามการต่อต้านหรือไม่สนับสนุนสื่อออนไลน์ไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ในปัจจุบันและก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ปกครองจะห้ามไม่ให้วัยรุ่นใช้เทคโนโลยีเนื่องจากโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ ดังนั้นจุดที่ต้องทำคือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันการใช้งานอย่างเหมาะสมด้าน น.ส.สุพัฒนุช มองว่าสื่อออนไลน์คือโอกาสแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักการควบคุมการใช้เพราะสัดส่วนการใช้งานสื่อเหล่านี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธการเข้ามาของสื่อเหล่านี้ได้ เช่นในส่วนของแม่บ้านพบมีสัดส่วนการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่สื่ออื่นไม่มีแนวโน้มการใช้มากขึ้นเลยเทรนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัดได้ว่าไม่อาจห้ามการใช้สื่อเหล่านี้ได้อีก มองว่าการใช้สื่อของวัยรุ่นปัจจุบันไม่ใช่เรื่องผิดแค่ต้องเพิ่มการควบคุมเวลาและการใช้ประโยชน์เพื่อให้สามารถมีเวลาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การเล่นกีฬาหรือทำงานอดิเรกอื่นที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายได้มากกว่าการหมกมุ่นกับเรื่องในโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียวยืนยันว่าสื่อออนไลน์ไม่ได้น่ากลัวแต่สื่อควรนำเสนอข้อแนะนำการใช้อย่างถูกต้องควบคู่ไปด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
Shares:
QR Code :
QR Code