ชี้ปชช.วัยทำงาน เครียดสะสมอื้อ!

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ชี้ปชช.วัยทำงาน เครียดสะสมอื้อ! thaihealth


แฟ้มภาพ


อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชี้ประชาชนวันทำงานเครียดสะสม วิตกกังวลมาเป็นอันดับ 1


          น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผลการให้บริการทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ปี 2560 พบว่าปัญหาที่ขอรับบริการมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่เรื่องความเครียด วิตกกังวล รวม 27,737 สาย คิดเป็นร้อยละ 40 ของโทร.ขอรับบริการทั้งหมด 70,268 สาย เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2557 กลุ่มอายุที่ใช้บริการมากที่สุดคือ 22-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี ร้อยละ 15 ที่เหลือเป็นผู้สูงอายุ


          น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวอีกว่า หากปล่อยความเครียดสะสม จะส่งผลต่อการทำงานและชีวิตประจำวัน ทั้งสัมพันธภาพกับเพื่อนและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังมีผลให้การทำงานของอวัยวะภายในผิดปกติ เกิดโรคเรื้อรังได้ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ


          น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าวด้วยว่า หากเกิด 3 อาการดังต่อไปนี้ คือ 1.รู้สึกว่าตัวเองสับสนเหมือนคนหลงทาง 2.เครียดวิตกกังวลเกินกว่าเหตุและห้ามตัวเองไม่ได้ และ 3.นอนไม่หลับ กินไม่ได้ หงุดหงิดตลอดเวลา หากมีอาการในข้อใดข้อหนึ่ง ขอให้ปรึกษาจิตแพทย์หรือแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือขอรับคำปรึกษาทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ