ชี้คนตายเพราะขาดน้ำมากกว่าสู้รบ

ยูเอ็นจัดงานกระตุ้นเตือนความสำคัญของน้ำ

          ยูเอ็นเผยยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากน้ำที่ไม่สะอาดสูงกว่าความรุนแรงทุกประเภทรวมถึงสงคราม ระบุพลเมืองโลก 291 ล้านคน ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางขาดโอกาสในการเข้าถึงสุขอนามัย ขณะที่ทุก 20 วินาที เด็ก 1 คน ที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องตายเพราะโรคที่เกิดจากน้ำ

 

ชี้คนตายเพราะขาดน้ำมากกว่าสู้รบ

          เนื่องใน “วันน้ำโลก” สหประชาชาติหรือยูเอ็นได้จัดงานเพื่อกระตุ้นเตือนถึงความสำคัญของน้ำโดยในปีนี้มีคำขวัญว่า “น้ำสะอาดเพื่อโลกแข็งแรง” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพข้อเท็จจริงของปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำของประชากรทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณนายบัน คี มุน เลขาธิการยูเอ็นระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากน้ำที่ไม่สะอาดยังสูงกว่าเหตุรุนแรงทุกชนิดรวมถึงสงครามและการสู้รบ น้ำสะอาดกลายเป็นสิ่งขาดแคลนและจะยิ่งขาดแคลนมากขึ้นท่ามกลางปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

 

          เลขาธิการยูเอ็นกล่าวว่า ในแต่ละวันน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรยังถูกเททิ้งสู่แหล่งน้ำทั่วโลก และคนยากจนยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก่อนคนกลุ่มอื่นและมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ เพราะมลภาวะจากน้ำเสีย การขาดแคลนน้ำสะอาด ไปจนถึงการขาดสุขอนามัยที่ดีพอ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากด้วยโรคที่เกี่ยวกับน้ำ “การเสียชีวิตของผู้คนเช่นนี้เป็นเสมือนการหมิ่นประมาทต่อมนุษยธรรมของเราโดยรวม ทั้งยังบ่อนทำลายความพยายามของหลายประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ”

 

          กองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่า ผู้คนกว่า 155 ล้านคนหรือราว 39% ของจำนวนประชากรในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางไม่มีโอกาสเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด และมีเพียง 8 จาก 24 ประเทศในภูมิภาคนี้ที่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของยูเอ็นที่มุ่งเน้นการลดความยากจนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโลกภายในปี 2558 และแม้ว่านับจากทศวรรษที่ 1990 จนถึงปัจจุบันประชากรโลกกว่า1.3 พันล้านคน จะมีโอกาสในการเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีขึ้น แต่ก็เชื่อว่าภาพรวมของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษจะไม่ประสบผลสำเร็จตามที่วางไว้

 

          รายงานของโครงการสภาวะแวดล้อมแห่งยูเอ็นหรือยูเอ็นอีพีประมาณว่าในแต่ละวันน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมามีมากถึง 2 พันล้านตัน ซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคและทำลายระบบนิเวศวิทยา ในแต่ละปีเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปีไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านคนต้องตายด้วยโรคที่เกี่ยวกับน้ำ หรือทุก 20 วินาที จะมีเด็กตาย 1 คน ขณะที่ในโรงพยาบาลทั่วโลกกว่าครึ่งของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำที่ปนเปื้อน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update: 24-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code