ชีวิตวิถีใหม่ สามล้อขับขี่ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

featured

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่เดอะฮอล์ บางกอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ สามล้อขับขี่ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19” เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ “New normal” กระตุ้นให้ประชาชนไม่ประมาท ป้องกันการกลับมาของเชื้อโควิดรอบสอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/33Aji7J

Shares:
QR Code :
QR Code