ชา (น) ญ ชรานี้ มีคำตอบ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ balancemag.net


ชา (น) ญ ชรานี้ มีคำตอบ thaihealth


อยากรู้ว่า "แก่อย่างไรไม่ลำบาก" กรุณาล้อมวงเข้ามา เพราะชา (น) ญ ชรานี้ มีคำตอบ


"ปี 2562 จะเป็นครั้งแรกที่ไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก โดยคาดว่าจะมีประชากรเข้าสู่ วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปปีละประมาณ 1 ล้านคน"


ภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. เผยสถานการณ์น่าเป็นห่วงในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งในวัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว และมีโอกาสเจ็บป่วยจนไม่สามารถ ดูแลตัวเองได้ หรือต้องมีคนดูแล กลายเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงมากขึ้น หากวันนี้ภาพรวมการออมของประชากรวัยแรงงานมีเพียง 15 ล้านคน ที่อยู่ในระบบการออม เพื่อการเกษียณ แต่เงินออมเฉลี่ย ที่มีก็อาจไม่เพียงพอกับเงินหลังเกษียณขั้นต่ำที่จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม


"น่าห่วงคือ ยังมีประชากรก่อน วัยสูงอายุกว่าร้อยละ 30 ไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ และความมั่นคงทางรายได้"


ชา (น) ญ ชรานี้ มีคำตอบ thaihealth


แน่นอนว่าเรื่องนี้ใครไม่แก่คงยังไม่รู้ซึ้งถึงความจำเป็น ทีนี้ลองมาฟังคำบอกเล่าจากประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุ "นพ.บรรลุ ศิริพานิช" วัย 93 ปี ต้นแบบ "ชาญชรา" ที่เอ่ยว่า นอกจาก "แก่" อย่างมีสุขภาพดีแล้ว ต้องแก่อย่างมี "ความมั่นคงทางการเงิน" ด้วย


"การเก็บเงินคือหลักใหญ่ของการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ก่อนจะชรา เราต้องทำงานให้มีรายได้มากกว่า รายจ่าย และนำไปสู่รายเหลือที่จะต้องเก็บหอมรอมริบเอาไว้ เพราะถ้าสักวันหนึ่งเราเป็นผู้สูงอายุ เราจะได้มีเงินใช้ สูงอายุแล้วไม่มีเงินลำบากนะ มันลำบากจริงๆ" นพ.บรรลุ บอกความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ต้องวางแผนบนเวที "ชาญชรา 60 มุ่งสู่…สังคมสูงอายุอย่างเข้าใจ" ก่อนเผยต่อไปถึงความมั่นคง 4 ประการที่ผู้สูงอายุพึงมีว่า 1.ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและการเงิน 2. ความมั่นคงในทางครอบครัว 3. ความมั่นคงในความปลอดภัย และ 4. ความมั่นคงในสิ่งแวดล้อม


"ผมได้พูดแล้วว่า ถ้าสูงอายุแล้วไม่มีเงิน ลำบากแน่ เพราะถ้ายิ่งสูงอายุมากขึ้นเท่าไร โรคภัยไข้เจ็บก็จะมากขึ้นเท่านั้น แม้ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์จะล้ำสมัย แต่ก็ต้องใช้เงิน ที่มากพอสมควร ถ้าเราไม่มีเงิน เราก็จะลำบาก คุณภาพชีวิตก็แย่ตามไปด้วย"


ด้าน นพ.เฉก ธนะสิริ วัย 93 ปี ผู้ก่อตั้งชมรมอยู่ 100 ปี-ชีวีเป็นสุข เจ้าของวรรคทอง "ผมจะมีอายุยืน ให้ถึง 120 ปี" แชร์เคล็ดลับ แก่..แต่กระชุ่มกระชวย! และมีความสุขไว้ ว่า ข้อสำคัญที่สุดคืออาหารการกิน ส่วนตัวจะเน้นกินผัก ผลไม้ เพราะ เชื่อในความคิดที่ว่า "มนุษย์เป็น สัตว์กินพืช" ดังนั้นจึงพยายามลด เนื้อสัตว์ลง และกินเฉพาะสัตว์เล็ก เช่น กุ้ง ปลา ขณะที่การออกกำลังกายจะเน้นว่ายน้ำด้วยวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นประจำ เพราะสำหรับมนุษย์ การกินเนื้อสัตว์เข้าไปมากๆ ยิ่งทำให้เนื้อเหล่านั้นเน่าเสียอยู่ในท้องเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ ตามมาในภายหลังนั่นเอง แต่การเลือกผักผลไม้ ก็ต้องเลือกให้เป็น ไม่เช่นนั้นอาจได้รับผลเสียจากสารเคมี


นี่คือเคล็ดไม่ลับ สำหรับใครที่อยากเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตดีและ มีความสุขที่จะเป็นไปได้ ซึ่งก็ต้องลงมือ ทำเองตั้งแต่วันนี้เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code