ชาวเหนือระวัง หมอกควันไฟป่า

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ออกเตือนประชาชนภาคเหนือของประเทศไทย ที่กำลังประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องระวังเป็นพิเศษ

ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคมและมีปริมาณสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอด โรคหัวใจ และโรคภูมิแพ้ จึงขอแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

1).ช่วงเวลาที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองมาก ให้ป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัย ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้แล้วทิ้ง หรือหน้ากากอนามัยที่นำไปซักได้ โดยในช่วงมีฝุ่นละอองหมอกควันมากๆ หากมีกระดาษทิชชูเช็ดหน้ารองหน้ากากอนามันอีกชั้นหนึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองดีขึ้น

2).หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมในที่โล่งแจ้งนานๆ

3).ปิดประตูหน้าต่างที่พักอาศัยหรือในกรณีที่ไม่สามารถปิดประตูหน้าต่างได้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำทำเป็นม่านเปิดประตูหน้าต่างเพื่อเป็นตัวกั้นฝุ่นไม่ให้เข้าบ้าน

4).ดื่มน้ำมากๆ งดเว้นการสูบบุหรี่ และ 5).หากมีการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจเช่น คัดจมูก แสบจมูก ไอ เสียงแหบ หายใจลำบาก และแสบตา มีผื่นแดงตามร่างกาย ให้รีบไปตรวจรักษาหรือพบแพทย์ทันที

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code