ชาวสระแก้วร่วมลงนามปฏิญาณตน ‘งดดื่มเหล้า เข้าพรรษา’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ชาวสระแก้วร่วมลงนามปฏิญาณตน ‘งดดื่มเหล้า เข้าพรรษา’ thaihealth


ผู้ว่าฯ สระแก้วเชิญชวนลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560”


นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม ”งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตนเอง และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินั้น


จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมลงนามปฏิญาณตนดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในระหว่างวันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2560 หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2560 ว่า “ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ”


จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา “วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2560 โดยทั่วกัน ณ หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โทร. 034-425142-4 ต่อ 103

Shares:
QR Code :
QR Code