ชาวราษีไศล ร่วมสืบสานงานบุญปลอดเหล้า

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ชาวราษีไศล ร่วมสืบสานงานบุญปลอดเหล้า  thaihealth


ชาว อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ร่วมสืบสานงานบุญปลอดเหล้า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9


เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 59 ที่หอประชุมอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่เรียนดี แต่ยากจน ทุนละ 500 บาท จำนวน 113 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,500 บาท และมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่ปฏิบัติดีงดเหล้าครบพรรษา “คนหัวใจหิน” ให้กับตัวแทนชาวบ้าน 11 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอราษีไศล กล่าวว่า อำเภอราษีไศล ร่วมกับ อปท. ทุกแห่งในพื้นที่ รวมใจกันสืบสานงานบุญปลอดอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง หรืองานประเพณีต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 190 หมู่บ้าน 14 ตำบล โดยในห้วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลส้มป่อย จำนวนกว่า 200 คน ที่ตั้งใจจะเป็นต้นแบบในการงดเหล้าเข้าพรรษา จนครบพรรษา ซึ่งทาง สสส. ได้เข้ามาสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลา ซึ่งชาวบ้านทุกคนมีความตั้งใจและทำได้จนประสบผลสำเร็จ เนื่องจากทุกคนประสงค์จะทำความดีเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจะมุ่งทำแต่ความดีต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code