ชาวนครรวมพลังสร้างชุมชนน่าเที่ยว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชาวนครรวมพลังสร้างชุมชนน่าเที่ยว thaihealth


ชาวบ้าน จ.นครศรีธรรมราช ร่วมใจสร้างชุมชนน่าเที่ยว


นายหมาน เจ๊ะหมัด แกนนำชุมชนและกรรมการมัสยิดบ้านน้ำใสตำบลอินคีรี  อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ชาวชุมชนบ้านน้ำใส รวมพลังกันสร้างชุมชนน่าอยู่ โดยจัดทำโครงการการจัดการขยะในชุมชนบ้านน้ำใส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยการพัฒนากระบวนการจัดการขยะ เพื่อทำให้ชุมชนแห่งนี้มีสุขภาวะและน่าอยู่พร้อมพัฒนาพื้นที่สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน


ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากชุมชนบ้านน้ำใส กำลังเผชิญกับปัญหาขยะอย่างหนัก เนื่องจากในพื้นที่มีบ่อทรายร้างของเอกชนมากถึง 15 บ่อ หนึ่งในนั้นบ่อทรายขนาดใหญ่เนื้อที่มาก 50 ไร่ ซึ่งมีขยะตกค้างจากการไหลบ่าของน้ำที่พัดพาขยะมาถึงปีละ 2 ตัน  นอกจากนี้การปล่อยให้ชาวบ้านนำสิ่งของวัสดุต่างๆ มาถมทิ้งในบ่อน้ำเพื่อให้ได้พื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม มีทัศนียภาพไม่น่ามอง และมีขยะอันตรายปะปนอยู่ด้วย เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน


ซึ่ง นายหมาน กล่าวว่า ปัญหาขยะเป็นเรื่องร้ายแรงของหมู่บ้านน้ำใส ที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชุมชนทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยเวลานี้ชาวบ้านเริ่มตื่นตัวรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังเห็นว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องไม่ยากสามารถเริ่มต้นได้ในครัวเรือน และหลังจากเริ่มต้นขับเคลื่อนงานได้ไม่นานนักก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะชาวบ้านมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงร่วมกันเรียนรู้กระบวนการจัดการปัญหา


โดยปัญหาขยะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และตัวแทนกลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนให้ลดลง ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งนี้ให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและน่าอยู่อาศัย อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในชุมชนจากการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ