ชาวตะกั่วป่าต้อนรับขบวนปั่น ปลุก ลุก สร้าง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ชาวตะกั่วป่าต้อนรับขบวนปั่น ปลุก ลุก สร้าง thaihealth


ประชาชนชาวอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับและปั่นจักรยาน "6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง" (เส้นทางสายอันดามัน) พร้อมส่งขบวนปั่นฯ สู่อำเภอคุระบุรี ต่อไป


กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ 4 องค์กรวิชาชีพสาธารณสุข ประกอบด้วย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง" เพื่อสนับสนุนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 โดยการปั่นจักรยานจาก 4 ภาค เข้าสู่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2561


สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานของภาคใต้ มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายอ่าวไทย (สงขลา-นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี) และเส้นทางสายอันดามัน (สตูล-ตรัง-กระบี่-พังงา-ระนอง) โดยทั้ง 2 เส้นทางจะไปบรรจบพบกันที่จังหวัดชุมพร ก่อนจะปั่นกันไปสู่จังหวัดนนทบุรี ในส่วนของจังหวัดพังงา ขบวนนักปั่นเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 และวันนี้ (3 กรกฎาคม 2561) ได้ปั่นผ่านอำเภอตะกั่วป่า เริ่มจากบริเวณสามแยกหินดาน ตำบลตำตัว ผ่านบ้านตำตัว ผ่านตลาดเก่า ถึงศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า ชาวอำเภอตะกั่วป่ายินดีต้อนรับคณะนักปั่นทุกท่านด้วยมิตรไมตรี และต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขที่ได้จัดกิจกรรม โดยนำนักปั่นมาท่องเที่ยวอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งหวังว่าทุกท่านจะกลับมาท่องเที่ยวเมืองตะกั่วป่า ในโอกาสต่อไป


พร้อมกันนี้ นายอำเภอตะกั่วป่าได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปั่น "6×4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง" และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ จำนวน 3 ราย จากนั้น ได้ทำพิธีส่งขบวนนักปั่นเพื่อปั่นเข้าสู่อำเภอคุระบุรี ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ