ชาวกระบี่รวมพลัง พร้อมรับมือธรรมชาติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชาวกระบี่รวมพลัง พร้อมรับมือธรรมชาติ thaihealth


โครงการรู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ จ.กระบี่ โครงการที่ช่วยเตือนภัยในชุมชนให้ลูกบ้านได้เรียนรู้วิธีรับมือภัยพิบัติ


ที่หมู่ 5 บ้านปลายทับใหม่ ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ จัดโครงการรู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติบ้านปลายทับใหม่ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ช่วยเตือนภัยในชุมชนให้ลูกบ้านได้เรียนรู้วิธีรับมือภัยพิบัติ โดยมี สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนแนวทางในการดำเนินงานโดยการดำเนินงานดังกล่าว แบ่งเป็นคุ้มบ้าน มีตัวแทนจากคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประธานแต่ละคุ้มบ้าน และมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกวันที่ 6 ของเดือน มีการนำมติจากที่ประชุมเสนอต่อชาวบ้านทุกวันที่ 10 ซึ่งเป็นวันประชุมชนหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกรับรู้ทั้งกิจกรรม การพัฒนา และทุกกิจกรรมสมาชิกชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย 50%


ด้าน นายณัฐพงษ์ คงสุดรู้ เลขานุการนายก อบต.ดินแดง หนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้าน กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เริ่มจากการจัดตั้งสภาผู้นำ จากการที่ผู้ใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการกับ สสส. ได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิให้จัดตั้งเป็นสภาผู้นำซึ่งนำมาสู่การแก้ปัญหาหมู่บ้าน ไม่ใช่เฉพาะปัญหาภัยพิบัติเท่านั้น


"แต่ละหมู่บ้านมีสภากาแฟ 5 ร้านมีกรรมการ 20 กลุ่มไปเก็บข้อมูลแต่ละคุ้มบ้าน พอถึงวันที่ 6 ก็เอามาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาผู้นำจะออกแบบโครงการตั้งแต่แรก มีคณะกรรมการจากองค์กรต่างๆ มาช่วยในการคิดโครงการต่างๆ เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการหมู่บ้าน" นายณัฐพงษ์กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนการรับมือภัยพิบัตินั้น ได้มีการศึกษาดูงานด้านการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นำบทเรียนและองค์ความรู้มาปรับใช้กับหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านร่วมกับเยาวชน เรียนรู้โปรแกรม ระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยใช้เครื่องมือหาพิกัด (GPS)เก็บข้อมูลครัวเรือนที่ประสบภัย จุดเสี่ยงภัย จุดอพยพ เพื่อวางแผนรับมือในภายหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code