ชายหาดบางแสน พื้นที่เมืองแสนสุข สู่โมเดลท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะ

เรื่องโดย  จุติพร วรรณศิริ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก เวทีแลกเปลี่ยนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ สู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตวิถีใหม่

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

                    หาดบางแสน อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรี 14 กิโลเมตร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทย ยิ่งช่วงเทศกาล ผู้คนยิ่งหลั่งไหลแวะเวียนมาที่ชายหาดแห่งนี้กันอย่างล้นหลาม บ้างก็มาเป็นคู่รัก บ้างก็มากับครอบครัว บ้างก็มากับเพื่อนฝูง ทำให้บางแสนคึกคักอยู่ตลอดเวลา

                    คนยิ่งเยอะ ปัญหาต่าง ๆ ก็เยอะด้วยเช่นกัน อย่างที่ทราบกันดีว่าชายหาดบางแสนมีกฎห้ามสูบบุหรี่และนำแอลกอฮอล์เข้ามาบริเวณชายหาด ซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการรณรงค์เรื่องนี้อยู่ทุกปี แต่ก็มิวายที่กลุ่มคนบางส่วนยังละเมิดกฎเหล่านี้อยู่โดยการลักลอบนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่ม และนำบุหรี่เข้ามาสูบกันทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาโดยเฉพาะขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนชายหาดอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ภาพลักษณ์ของชายหาดบางแสนดูไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร

                    ด้วยเหตุนี้ สสส.-เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และภาคีเครือข่ายจึงจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ชายหาดบางแสน ชูโมเดลหาดบางแสน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อครอบครัว Universal Beach ดึงเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาดูแลชายหาดเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน รณรงค์ชวนนักท่องเที่ยว ครอบครัว เคาท์ดาวน์ปีใหม่ ไร้บุหรี่และแอลกอฮอล์

                    นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวว่า เทศบาลเมืองแสนสุขได้พัฒนาชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวอีกครั้ง สร้างการรับรู้และกฎกติการ่วมกันระหว่าง ผู้ประกอบการ ประชาชน เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว ติดกล้องวงจรปิดหลายจุด ขยายพื้นที่รองรับจุดจอดรถ ยกระดับมาตรฐานชายหาดให้เป็นสากล Universal Beach ที่ต้อนรับคนทุกระดับได้ และเป็นที่ท่องเที่ยวของคนทุกกลุ่ม สะอาด ปลอดภัย และสงบ โดยปีนี้เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมจัดงานเคาท์ดาวน์ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แหลมแท่น โดยไร้แอลกอฮอล์และบุหรี่ มอบความสุขให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบไร้แอลกอฮอล์และบุหรี่

                    นายพิทยา จินาวัฒน์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า ตลอด 2 ปีที่ สสส. ดำเนินโครงการร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมานั้น เห็นความเปลี่ยนแปลงชายหาดบางแสน เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนควรมีโอกาสท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างปลอดภัย บางแสนปลอดแอลกอฮอล์ ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ทุกครอบครัวที่จะรู้สึกปลอดภัย ซึ่งลดโอกาสที่จะพบผู้ที่เมาแล้วก่อความรำคาญบนหาดบางแสน รวมถึงไม่มีควันบุหรี่มารบกวนด้วย หาดบางแสนน่านั่งมากขึ้น ไม่พบคนดื่มสุราหรือคนสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์จึงยกให้เป็นต้นแบบชายหาดปลอดเหล้า-บุหรี่ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือดูแลกติกาการอยู่ร่วมกัน และจะเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ต่อจนเกิดความยั่งยืน

บางแสนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

  1. ติดกล้องวงจรปิดหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
  2. งดนำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มริมหาด
  3. งดสูบบุหรี่ริมหาด
  4. ยกระดับมาตรฐานชายหาดให้เป็นสากล Universal Beach
  5. จัดโซนพื้นที่บางส่วนให้กับประชาชนได้นั่งพักผ่อน โดยไม่ต้องเช่าโต๊ะนั่งริมหาด

                    จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวทยอยมาเที่ยวช่วงวันหยุดกันมากขึ้น ทุกคนที่มาเข้าใจถึงมาตรการของการรณรงค์และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว งดดื่ม งดสูบ บริเวณริมชายหาด และขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงกฎระเบียบที่ทางเทศบาลกำหนด และช่วยกันปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

                    เหล้า บุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สสส. ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนให้สถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะทั่วประเทศเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านความปลอดภัย  ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ไม่เพียงแต่ชายหาดบางแสนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะอื่น ๆ ที่ สสส. และภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบสุขภาวะที่ดีต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code