ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย

ที่มา : เว็บไซต์ chubb.mediaroom.com


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ chubb.mediaroom.com


ชับบ์สามัคคีประกันภัย ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย thaihealth


ชับบ์สามัคคีประกันภัย จับมือ สคอ. ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย


บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดกิจกรรม "เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้ผู้โดยสารรถยนต์เบาะหลังคาดเข็มขัดนิรภัย


ปัจจุบัน ผู้โดยสารรถยนต์ส่วนใหญ่มักคาดเข็มขัดนิรภัยเฉพาะผู้ที่นั่งเบาะหน้า ในขณะที่ผู้โดยสารเบาะหลังจำนวนมากยังไม่คุ้นชินกับการคาดเข็มขัดนิรภัย ทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งผู้คนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก


ชับบ์สามัคคีประกันภัยได้ริเริ่มโครงการนี้เพื่อปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ผู้โดยสารรถยนต์เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลัง เพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถยนต์และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์


ในปีนี้ โครงการ "รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง" ปีที่ 2 เริ่มต้นด้วยกิจกรรม "เดินทางปลอดภัยช่วงสงกรานต์" โดยชับบ์สามัคคีประกันภัยได้ร่วมมือกับ สคอ. และสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง จัดขบวนประชาสัมพันธ์พร้อมเดินแจกป้ายติดรถยนต์ที่สี่แยกหลักสี่ก่อนที่เทศกาลสงกรานต์จะมาถึง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ท้องถนนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และทุกที่นั่งในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมากและเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์สูงมากช่วงหนึ่งของปี


มร.เอ็ดเวิร์ด คอปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์สามัคคีประกันภัย กล่าวว่า "ในฐานะของบริษัทประกันภัย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงประกันอุบัติเหตุและประกันภัยรถยนต์ เราได้รับรู้ถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งด้านหลัง ชับบ์จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ซึ่งมีผลเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2560 ปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่ชับบ์ยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยเฉพาะปีนี้ เราได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ทำให้เราสามารถทำการประชาสัมพันธ์กับผู้ขับขี่ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเราจะยังคงสานต่อโครงการต่อไปเพื่อร่วมเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยให้การเดินทางบนท้องถนนของคนไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น" มร.เอ็ดเวิร์ด คอปป์ กล่าวสรุป


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า "เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์นิรภัยติดรถยนต์ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของอันตรายจากอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ โดยจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารหลุดออกนอกตัวรถและปลอดภัยจากแรงกระแทกรุนแรง จึงลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 34% ปัจจุบันยังมีผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์จำนวนมากที่คิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะหลังยังไม่จำเป็น ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจึงมีโอกาสสูงที่จะหลุดออกนอกตัวรถหรือบาดเจ็บสาหัสได้ ดังนั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรใส่ใจเมื่ออยู่บนถนน" นายพรหมมินทร์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code