ชวน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ชวน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7”  thaihealth


มูลนิธิหัวใจอาสา – สสส. ชวน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7” Run for Love 12 ก.พ.นี้ เส้นทาง 3 สวน ชวนขยับลดเนือยนิ่ง สร้างภูมิคุ้มกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs พร้อมร่วมแบ่งปันของดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ “ร้านปันกัน” ส่งต่อโอกาส เป็นเป็นทุนการศึกษาให้เด็กในมูลนิธิยุวพัฒน์ 


คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวว่า มูลนิธิหัวใจอาสา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกันจัดงาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7” ภายใต้สโลแกน “Run for Love” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560  ที่บริเวณสวนป่ารักน้ำ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ โดยใช้เส้นทางเดิน-วิ่ง 3 สวน ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, สวนวชิรเบญจทัศและสวนจตุจักร กทม. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคอ้วน สอดคล้องกับการทำงานอบแผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มาตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคมร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งกับชีวิตที่มีการแบ่งปัน จึงขอเชิญชวนนักวิ่ง และประชาชน ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยเป็นสิ่งของสภาพดีที่นำมาจำหน่ายต่อได้ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า หมวก กระเป๋า เครื่องประดับ ตุ๊กตา ของแต่งบ้าน หนังสือนิทาน นิยาย โดยร้านปันกันจะนำไปจำหน่าย แล้วนำรายได้เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อตอกย้ำการสร้างสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมที่เป็นสุขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง


ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 แล้ว เพราะเห็นว่ากิจกรรมนี้สอดคล้องกับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.ในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่างๆ เนื่องจากการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 6 โรคหลัก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันกลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกมากถึง 36 ล้านคนต่อปี หรือคิดเป็น 63% ของการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดในปี 2551 สำหรับประเทศไทยโรค NCDs เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากถึง 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยในปี 2552 ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งมาจากการขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทยใน ปี 2558 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ร้อยละ 68.3 โดยมีช่วงเวลาการเดินทางอย่างกระฉับกระเฉงเพียง 26 นาที ทั้งวันมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 1.57 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงถึง 13.42 ชั่วโมงต่อวัน


สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร, การจัดการแข่งขันวิ่งสำหรับเยาวชนระยะ 2.5 กิโลเมตร, การจัดการเดินเพื่อสุขภาพระยะ 2.5 กิโลเมตร, สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทาง www.vhf.or.th/runforlove  หรือสมัครได้ที่ มูลนิธิหัวใจอาสา โทร 02 318 3959,087 010 0770 (คุณกวาง),085 900 0389  (คุณเพชร)


ชวน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7”  thaihealth


ชวน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7”  thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code