ชวน "สูงวัย" ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 


สูงวัยอย่างมีคุณค่า ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ


สำนักพัฒนาสังคมหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง เน้นสร้างกิจกรรมให้คนแก่เห็นคุณค่าตนเอง


นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯกำลังก้าวเข้าสูงการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากเมืองมีประชากรในวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยตัวเลขผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะนี้มีประมาณ 800,000 คน ซึ่งผู้สูงอายุในกรุงเทพฯส่วนใหญ่กว่า 92 เปอร์เซ็นต์ ต่างเป็นผู้สูงอายุที่สามารถออกมาพบปะสังคม ช่วยเหลือสังคม หรือสามารถออกจากบ้านมาจับจ่ายซื้อของ เดินเหินเองได้ ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงก็จะช่วยลดการเจ็บป่วย และชะลอเวลาการ กลายเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มติดเตียงได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายสำคัญของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม.ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานวางแผนดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเต็มที่


โดยสำนักฯได้วางแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ คือ สร้างกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุเห็นถึงคุณค่า ความสามารถของตนเอง ซึ่งกทม.จะมีศูนย์ฝึกอาชีพประจำพื้นที่เขตต่างๆ ดังนั้นจะมีการจัดให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ หรือทักษะทางวิชาชีพต่างๆ อาทิ การประดิษฐ์ การทำอาหาร มาเป็นวิทยากรอบรมประชาชนที่สนใจในทักษะนั้นๆ ซึ่งจะเป็นการอบรมระยะสั้น 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้หากผู้สูงอายุคนใดต้องการเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นๆ ก็สามารถเข้าแจ้งความจำนงกับทางสำนักพัฒนาสังคมได้

Shares:
QR Code :
QR Code