ชวน ‘สวดมนต์ข้ามปี’

เริ่มต้นปี ชีวิตดี ในปีใหม่

 

 ชวน ‘สวดมนต์ข้ามปี’

 

          ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนทั่วโลกต่างร่วมเฉลิมฉลองในห้วงเวลานี้ คนไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่มีพิธีกรรมที่เรียกว่าเคานท์ดาวน์แบบเฉพาะคือการสวดมนต์ข้ามปี ที่จัดกันมาต่อเนื่อง 4 – 5 ปี ในวัดที่เห็นความสำคัญ

 

          ในปีนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครื่อข่ายงดเหล้า ยุวพุทธธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิวัดปัญญา ได้ร่วมกันจัดโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นปี ชีวิตดี ในปีใหม่” เพื่อขยายแนวคิดและรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย ได้ประกอบกิจกรรมอันเป็นมงคลในช่วงคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กระทำได้ที่วัด สำนักปฏิบัติธรรมที่อยู่อาศัย และที่พักอาศัยโดยขณะนี้มีวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมแล้ว 202 แห่ง โดยจะรวมรายชื่อและรายละเอียดของกิจกรรมสู่เว็บไซต์ของ สสส. www.thaihealth.or.th เชื่อว่าจะมีวัดที่จัดกิจกรรมมากกว่า 999 วัดเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้ประชาชน

 

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าจากการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความเห็น การส่งเสริมให้มีการสวดมนต์ข้ามปีในเว็บไซต์ http//t.stopdrink.com มีผู้เข้าร่วมแสดงความเห็นในเรื่องนี้ มีผู้เข้าชม 3,533 คนในจำนวนนี้ 83 เปอร์เซ็นต์ระบุว่างานสวดมนต์ข้ามปีรัฐบาลควรประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งการสำรวจกลุ่มผู้คนที่มาเข้าร่วมงาน “สวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” เมื่อปีที่ผ่านมา จาก 37 วัดใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่าผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นครอบครัว และ 99 เปอร์เซ็นต์ ยืนยันที่จะมาร่วมงานอีกในปีนี้

 

          พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาในฐานะวัดหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการนี้ กล่าวว่า เนื่องในวาระมงคล ส่งท้ายปีเก่า 2553 และต้อนรับปีใหม่ 2554 นี้ ทางคณะสงฆ์ทุกวัดในประเทศไทย และต่างประเทศ จะได้จัดให้มีการสวดมนต์ ส่งท้ายปีเก่าคืนวันที่ 31 ธันวาคม 53 และต้อนรับปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2554 เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับ วัดยานนาวาแล้ว ก็เช่นเดียวกัน พิเศษหน่อยคือจะมีการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 53 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 ม.ค. 54 แน่นอนในวันที่ 31 นั้นก็จะมีพิธีเหมือนวัดทั่วๆ ไปคือสวดมนต์ และมีพิธีถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โลกพระพุทธศาสนา เว็บทีวี พระรัตนตรัย ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

          “เนื่องในการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อยากจะเจริญพรว่า วิถีชีวิตของชาวไทยของเรา เราได้ประสบกับความบอบช้ำ ผิดหวัง มาตลอดปี 2553 มากบ้างน้อยบ้าง ทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ให้แนวไว้ว่า เราไม่ควรจะไปกังวลในเรื่องในอดีต เราควรจะนึกถึงในเรื่องปัจจุบัน ถ้าเรามัวนึกถึงอดีตอยู่ เราก็จะไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเราต้องทำปัจจุบันให้ดี นั่นก็คือ เพียงแต่เอาอดีตที่เราบอบช้ำ เราล้มเหลวนั้น เอามาพิจารณาว่าที่เราบอบช้ำ ที่เราล้มเหลว ที่เราผิดหวัง ที่เรามีความทุกข์ ความเดือดร้อนกัน เพราะอะไร พวกเราทราบดี เพราะกิเลส 3 ตัว คือความโลภ โกรธ หลง” เจ้าอาวาสวัดยานนาวาให้พรปีใหม่คนไทยล่วงหน้า

 

 ชวน ‘สวดมนต์ข้ามปี’

 

          ด้าน ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่า จะนำเรื่อง “การสวดมนต์ข้ามปี” เสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อให้มีมติสนับสนุนให้วัด 30,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยจะมีบทสวดมนต์ที่ มส. รวบรวมไว้ เป็นชุดสวดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

          นอกเหนือจากการสวดมนต์ข้ามปีแล้วอีกกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานครอีกแห่ง คือที่สวนโมกข์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และโครงการศูนย์สื่อ ศิลปะ มหรสพเพื่อปัญญา โดยการสนับสนุนของ สสส. จัดงานเทศกาลเจริญสติรับปีใหม่… ชีวิตใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 ปี ระหว่างวันที่ 16 – 21 ธ.ค. 53 ที่ผ่านมา ผ่านนิทรรศการแนะนำเส้นทางและ 50 สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย รับปีใหม่…ชีวิตใหม่, ติดตั้งและสมโภช การเลือกหาหนังสือธรรมะ จากหลากหลายสำนัก, ทำบุญหนังสือดี สื่อธรรมะแด่น้องน้อย ให้กับห้องสมุดในพื้นที่ประสบภัย เหล่านี้ถือเป็นการสร้างความสงบสุขให้จิตใจ ก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่ คือการเจริญสติ ภาวนา ในวันเวลาที่เรียกว่าเคานท์ดาวน์หากมีสติ จะนำมาซึ่งปัญญาในการแก้ปัญหาในการพาชีวิตสู่ศักราชใหม่จะราบรื่น สะอาด สว่าง สงบ

 

          “ท่านพระอาจารย์พุทธทาส ได้กล่าวอวยพรว่า ปีใหม่ทั้งทีขอให้มีชีวิตใหม่ อย่าให้อายหัวเผือกหัวมัน เพราะหัวเผือกหัวมันพอข้ามปี หัวมันก็ยังโตขึ้น เราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งที ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น สมกับความเป็นมนุษย์ ทุกคืนวันที่ 31 ธ.ค. ท่านจะบอกว่ามาร่วมกันแล้วสวดมนต์ภาวนาให้นึกถึงว่าปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรบกพร่องไว้ก็ต้องจะไม่ทำอีก อยากทำอะไรในสิ่งดีๆ ก็ต้องตั้งใจมุ่งมั่น” นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิชกรรมการและเลขานุการหอจดหมายเหตุฯ บอกถึงข้อดีของการสวดมนต์รับปีใหม่ตามหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดย พรประไพ เสือเขียว

 

 

Update : 30-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code