ชวน ช่วย เชียร์ “เลิกเหล้า เลิกจน” ต่อยอดลดรายจ่าย สร้างรายได้ ฟื้นเศรษฐกิจครอบครัว

เลิกเหล้าเลิกจน

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2567 ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบ หมู่บ้านโพธิ์ด้วน ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายงดเหล้า นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจากกระบวนการ ชวน ช่วย เชียร์ ของเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศไทย คณะทำงานประชาคมงดเหล้า จ.เพชรบุรี สู่การต่อยอด“เลิกเหล้า เลิกจน” ลดรายจ่าย สร้างรายได้ฟื้นเศรษฐกิจครอบครัว น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนรณรงค์ “ลดเหล้า ลดรายจ่าย”เป็นการสร้างความตระหนักในการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ชุมชน สังคม จัดการสิ่งแวดล้อมปลอดเหล้า บุหรี่ พนัน ลดปัจจัยเสี่ยง ส่งผลดีต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมสุขภาพดี มีความสุขมากขึ้น เศรษฐกิจระดับประเทศดีขึ้นต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=363661

Shares:
QR Code :
QR Code