ชวนโจ๋ ประกวดสื่อดิจิทัล E- learning เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (tk park) สังกัดสำนักงานบริหารองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญโรงเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัล ประเภท e-learning ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทุนการศึกษา และของรางวัลมากมาย เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 15 ส.ค. 2554 นี้

ชวนโจ๋ ประกวดสื่อดิจิทัล e- learning เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

โดยผู้สนใจส่งผลงานประกวดในรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาประเภท e- learning ต้องมีเนื้อหาใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประชาคมเศรษฐกิจ (เลือกทำเนื้อหากลุ่มสาระใดสาระหนึ่งต่อหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น)

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 15 ส.ค. 2554 นี้ โดยให้สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม แล้วจึงดาวน์โหลดใบสมัคร (ตัวจริง) ส่งมาพร้อมกับผลงานภายหลัง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านกติกาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (ระดับอุดมศึกษา) ได้ที่นี่

ที่มา: โครงการผลิตสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ