ชวนเที่ยวชุมชนสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


ชวนเที่ยวชุมชนสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน  thaihealth


เทศบาลตำบลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนท่องเที่ยวโดยชุมชนสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณ


นางแสงดาว วนาสวรรค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลขุนยวม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นำเสนอการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเทศบาลตำบลขุนยวมเพื่อพัฒนาคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้าใจตัวเองว่ามีดีอะไรบ้างและต่อยอดนำเสนอจากทรัพยากรที่มี ไม่จำเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจจะไม่ใช่อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สำหรับแหล่งท่องเที่ยวฐานการเรียนรู้ในชุมชนประกอบด้วย 3 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการจัดทำก๊อกซอมต่อ โดยนางปราณี จันทร์หอม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำก๊อกซอมต่อ ที่ได้สาธิตการทำก๊อกซอมต่อจากใบตองกล้วยซึ่งก๊อกซอมต่อหรือที่เรียกกันว่าซอมต่อโหลง โดยวัฒนธรรมไทใหญ่ใช้ใบตองที่เป็นวัสดุธรรมชาติทำเป็นกรวยเพื่อใส่ข้าวปลาอาหาร ขนม และนำไปถวายพระพุทธในงานบุญต่าง ๆ ฐานการทำขนมข้าวแต๋นงาตัด โดยนางกัลยา นุชจิโนภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำขนมข้าวแต๋นงาตัด ที่สาธิตการทำข้าวแต๋นงาตัดซึ่งเป็นขนมเฉพาะถิ่นเกิดจากภูมิปัญญาของชาวขุนยวมที่ประยุกต์วิธีการทำซึ่งหารับประทานได้เฉพาะที่ขุนยวมเท่านั้น นิยมทำกันในเทศกาลปีใหม่เมือง งานปอยลูกแก้ว และงานปอยหลวง โดยทำจากวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่ ได้แก่ งา ถั่วลิสง ข้าวเม่า และน้ำอ้อย ฐานผ้าทอกระเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ โดยนางเยาวพา สาเหล่ทู ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้ากะเหรี่ยง ที่สาธิตการทอผ้าการย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ ซึ่งชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่อำเภอขุนยวมนั้นมีความชำนาญในการทอผ้าและการย้อมสีเส้นด้ายด้วยวัสดุจากธรรมชาติการย้อมสีธรรมชาติมีวิธีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากมาเที่ยวชมหรือศึกษาดูงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลขุนยวม หมายเลขโทรศัพท์ 053-691-466

Shares:
QR Code :
QR Code