ชวนเที่ยวงานอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปีที่ 10

ที่มาและภาพประกอบจาก : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ชวนเที่ยวงานอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปีที่ 10 thaihealth


แฟ้มภาพ


เทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ตอน In Love "ทำในสิ่งที่รัก" มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้การสร้างสรรค์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและครอบครัวมีพื้นที่เรียนรู้ใหม่ ๆ


นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มปีที่ 10 ตอน In Love "ทำในสิ่งที่รัก" พร้อมด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายภาคพื้นที่ที่สร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้มและประชาชนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้ม (หลังห้างฟรายเดย์)


สำหรับเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้การสร้างสรรค์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและครอบครัวมีพื้นที่เรียนรู้ใหม่ ๆทั้งในชุมชน และจังหวัดทำให้ผู้คนมีทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตเรียนรู้ และแบ่งปันอย่างหลากหลายเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน จนเกิดเป็นนโยบายของจังหวัดในการขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรม


การจัดเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้มครั้งนี้ จึงได้ย้ายมาจัดขึ้นหน้าสถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มแห่งนี้ เพื่อประกาศให้สาธารณะได้รับรู้ว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์สำหรับทุกคนเกิดขึ้น และเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code