ชวนเด็กไทยเรียนรู้สุขภาพผ่านหนังวิทยาศาสตร์

ที่มา :  MGR Online


ชวนเด็กไทยเรียนรู้สุขภาพผ่านหนังวิทยาศาสตร์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสวท.จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14  ทำเรื่องวิทยาศาสตร์ยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้สื่อภาพยนตร์สนุกสนานกระตุ้นเด็กไทยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีนี้เน้นแนวคิด “การปฏิวัติทางอาหาร” มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารกับสุขภาพ รับชมกันได้ทั่วประเทศ


น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ“การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution)โดยมีผู้ร่วมงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรในการให้เด็กไทยเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ


น.พ.ธีระเกียรติ กล่าวเปิดงานว่า เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ เป็นการนำเสนอ เรื่องราวที่มีสาระบันเทิงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อภาพยนตร์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือหลายๆฝ่าย โดยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 14 เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ปีที่ผ่านมามีผู้สนใจชมภาพยนตร์มากกว่า 500,000 คน โอกาสนี้ อยากเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ชมภายนตร์จากนานาประเทศมีคุณค่าสำคัญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เมื่อเยาวชนได้ชมภาพยนตร์จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้เห็นประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เข้าใจวงจรระบบการผลิตอาหารที่มีการขยายตัวของการปศุสัตว์และเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดสารเคมีเกินความจำเป็น ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนไป


“ดังนั้น การปฏิวัติทางอาหารจึงเป็นทางออกสำคัญที่ทุกคนสามารถช่วยกันด้วยการบริโภคอาหารตามฤดูกาล รับประทานพืชผักผลไม้ที่ผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น ลดปริมาณอาหารที่ผลาญพลังงานอย่างเนื้อสัตว์ลง ซึ่งคาดว่า เมื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน สร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้นจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ”


ด้าน ศจ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนง ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า สสวท. ได้ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ริเริ่มจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นสื่อกลางส่งเสริมวัฒนธรรม นำสาระความรู้ความบันเทิงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป ให้เกิดความคุ้นเคยและเรียนรู้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งช่วยให้วงการภาพยนตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจผลิตภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทำให้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้นำเสนอภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เรื่องคนิตซ์เชอร์ ตอน อร่อยดีมีประโยชน์ และการแสดงScience Show จากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ในพิธีเปิดเทศกาลครั้งนี้ด้วย


สำหรับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมกับจัดฉายภาพยนตร์จำนวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย 1 เรื่อง โคลัมเบีย 2 เรื่อง คิวบา 1 เรื่องแคนาดา 2 เรื่องเยอรมนี 8 เรื่องสหรัฐอเมริกา 3 เรื่อง อังกฤษ 1 เรื่องประเทศไทย 3 เรื่อง ได้แก่ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอน ต้นไม้จอมงับ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนแมงมุมและ คิดเรนเจอร์ ตอนลูกข่างแนวคิดเรื่อง "การปฏิวัติอาหาร" ซึ่งแต่ละเรื่องมีความน่าสนใจ เนื้อหาเข้าใจง่าย สนุกสนานเพลิดเพลิน ผู้สนใจสามารถชมฟรีได้ระหว่างวันที่1 พ.ย.– 23ธ.ค.ที่ศูนย์ฉายทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รังสิต อุบลราชธานี ลำปาง ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ยะลา สระแก้ว ตรัง นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ สมุทรสาคร นครราชสีมา ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา นครพนม พิษณุโลก นราธิวาส และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คลองหลวง ปทุมธานี โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นครปฐม อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th

Shares:
QR Code :
QR Code