ชวนเด็กออกมาเล่น

ที่มา : www.kidactiveplay.com


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชวนเด็กออกมาเล่น thaihealth


เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นเต็มที่ พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการได้เต็มกำลัง คุณพ่อคุณแม่ และคุณครูอาจเสริมเคล็ดลับดี ๆ ดังนี้


1. ใช้ความสนุกสนานนำ เด็กจะอยากเล่นและขยับตัวเอง ถ้ากิจกรรมนั้นสนุก แล้วทักษะทางกายอื่น ๆ จะตามมา


2. ให้ทุกคนได้พัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ เพราะเด็ก ๆ ควรได้เล่นอย่างสนุกสนาน และไม่เน้นการแข่งขันกับเด็กอื่น ๆ ในชั้น


3. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์กิจกรรมที่ ทำให้เด็กทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้


4. ให้เด็ก ๆ ได้เล่นในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง เช่น ให้ลองเล่นในพื้นผิวที่แตกต่าง ลาดชัน มีน้ำ หรือลองหากิจกรรมกลางแจ้ง นอกชั้นเรียน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว


5. ไม่เล่นแต่กีฬาอย่างเดียว การเล่นไม่จำเป็นต้องเป็นกีฬาเท่านั้น อาจเป็นกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหว ร่างกายและแขนขาครบส่วน เช่น กระโดดโลดเต้นตามจินตนาการ

Shares:
QR Code :
QR Code