ชวนวัยรุ่น “คิด” ก่อน มี SEX

          สสส. เปิดนิทรรศการ “SEX วัยรุ่น…เลือกได้” กระตุกต่อมคิด ก่อนตัดสินใจ ชวนเรียนรู้ผ่านนิทรรศการมีชีวิต “รู้ตัว-รู้อารมณ์-รู้รัก-รู้ใจ” สกัดแม่วัยใส หลังพบคลอดเฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน ทำแท้งกว่า 4.5 หมื่นคน/ปี เหตุวัยรุ่นขาดความรู้-เข้าใจ 65% ไม่รู้วิธีคุมกำเนิด-วิธีป้องกัน ใช้ถุงยางแค่ 50% ห่วงเด็กไทย 1 ใน 5 เกิดจากแม่วัยใสที่ขาดความพร้อมทั้งกายและใจ

 

/data/content/23344/cms/bcgklmpsvx57.jpg

          เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดนิทรรศการ “SEX วัยรุ่น…เลือกได้” เพื่อรณรงค์สื่อสารไปยังเด็ก-เยาวชน ให้ได้รับข้อมูลและกระตุ้นให้ฉุกคิด  นำไปสู่การลดการตั้งครรค์ในวัยรุ่น โดยมีศิลปินจากเวทีเดอะสตาร์ อ้น-กรกฎ ตุ่นแก้วและ แบมบี้-สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ เดอะสตาร์ 9 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนรุ่นใหม่กับทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ในปัจจุบัน

          นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2 กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า อัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีเด็กเกิดจากแม่วัยรุ่น 136,734 คน เฉลี่ยต่อวันราว 374 คน ชั่วโมงละ 15 คน หรือเท่ากับเด็กไทยเกือบ 1 ใน 5 เกิดจากแม่ในวัยที่ยังขาดความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ขณะที่อัตราการทำแท้งคาดว่ามีมากกว่า 45,000 คนต่อปี นอกจากนี้ พบว่า วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น อายุต่ำสุดในผู้ชาย 9 ปี และผู้หญิง 10 ปี และมีแนวโน้มเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากช่องว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว การดูแลโดยขาดความเข้าใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง รวมถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของวัยรุ่นในการคุมกำเนิด

/data/content/23344/cms/bfgiknpqsvy2.jpg

          นพ.วิชัย กล่าวต่อว่า ในการแก้ปัญหา สสส.ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงภารกิจหลักหลายด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาต้นแบบพื้นที่ระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยพัฒนาแกนนำในชุมชนให้สามารถรณรงค์สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องวิถีชีวิตทางเพศ  เพื่อให้สังคมและชุมชนปรับความคิดและมุมมองต่อเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดที่ต้องปิดบัง และหันมาช่วยกันสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องให้กับลูกหลานในชุมชนอย่างเหมาะสมกับวัย 2. สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 34 จังหวัด และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ 150 แห่ง     3. สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ ทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. การสื่อสารสังคม เพื่อปรับความคิดและมุมมองของคนในสังคมต่อเรื่องเพศ โดยใช้ประสบการณ์และข้อมูลความรู้ที่ได้จากการทำงานในพื้นที่ต้นแบบ นำมาเผยแพร่รณรงค์ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ

          ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การแก้ปัญหาสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น นอกจากทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแล้ว การรณรงค์สื่อสารสังคมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและหาทางออกเป็นสิ่งสำคัญ โดยปีนี้ สสส. รณรงค์ประเด็น “เซ็กส์วัยรุ่น…เลือกได้” เพื่อกระตุกความคิดของวัยรุ่นก่อนที่จะตัดสินใจ ซึ่งจากสถิติพบว่า 65% ของวัยรุ่นไม่รู้วิธีคุมกำเนิด และไม่รู้วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง โดยมีวัยรุ่นเพียง 50% ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และหากเป็นคู่ประจำจะยิ่งมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยลดลง

/data/content/23344/cms/efijoqty1238.jpg

          ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า สำหรับนิทรรศการ“เซ็กส์วัยรุ่น…เลือกได้” หรือ SEX…Teen’s Choice เป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ ผ่านนิทรรศการมีชีวิต ให้วัยรุ่นได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เสมือน ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยละคร โดยมีเป้าหมายรณรงค์สื่อสารเพื่อนำไปสู่การลดการตั้งครรค์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อายุระหว่าง 10-15 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนิทรรศการจะแบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ คือ  รู้ตัว  รู้อารมณ์  รู้รัก และรู้ใจ เมื่อได้เข้าชมนิทรรศการ จะทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ของตนเอง จนนำไปสู่ความรักและความต้องการทางเพศ ซึ่งทุกทางเลือก ทุกการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวเอง

/data/content/23344/cms/dhjkmnox3678.jpg

          ทั้งนี้ นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 มิ.ย. 2557 ทุกวันอังคาร – เสาร์ เวลา 10.00-17.00 น. โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. นอกจากนี้จะมีนิทรรศการสัญจร ในกรุงเทพฯ หมุนเวียนไปพบปะวัยรุ่นยังสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.57 และสัญจรไปยังต่างจังหวัด ตั้งแต่ ก.ค. 57 เป็นต้นไป สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนได้ที่[email protected] หรือ โทร. 083-098 1805-6

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code