ชวนวัยมันส์ โชว์ไอเดียออกแบบเสื้อยืด “บุหรี่เป็นยาเสพติด”

 

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย โชว์ไอเดียออกแบบเสื้อยืด ในหัวข้อ “บุหรี่เป็นยาเสพติด” หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้

ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แผนงานสื่อศิลปวัฒธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็ก ขอเชิญน้องๆ มัธยมปลายและนักศึกษาส่งผลงานออกแบบสร้างสรรค์เข้าประกวดโครงการประกวดออกแบบเสื้อยืด หัวข้อ “บุหรี่เป็นยาเสพติด”

คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่งเดี่ยว หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน) สามารถส่งได้ทั้ง 2 ประเภท และไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน  หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 29 มีนาคม 2556 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการประกวด www.ashthailand.or.th และ www.dekhealth.com ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ [email protected] และ www.facebook.com/tidtag

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code