ชวนลูกเมาท์ เรื่องเพศ

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ และ www.คุยเรื่องเพศ.com


ชวนลูกเมาท์ เรื่องเพศ thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์แม่วัยรุ่นของประเทศไทยในปี 2557 พบว่า ประชากรวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี มีอัตราการคลอดเป็น 47.9 ต่อ 1,000 หรือเท่ากับมีทารกเกิดจากแม่วัยรุ่นวันละ 334 คน ซึ่งสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ มาก


นอกจากนี้ยังพบว่า มีการคลอดซ้ำในแม่วัยรุ่น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.3 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 12.8 ในปี 2557 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และกำลังเผชิญกับภาวะ "การเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ"


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึงเปิดตัวโครงการ "โอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก" โดย ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ กล่าวในการแถลงข่าวเปิดโครงการว่า ที่ผ่านมา สสส. ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหานี้ โดยมีจุดเน้นสำคัญที่การปรับฐานคิดเรื่องเพศในสังคมไทย และสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลานอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ  เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้ให้แก่เด็กเยาวชน โดยมีหลักการง่ายๆ คือ "การเปิดโอกาสคุย (ซึ่งจะช่วย) ปิดโอกาสพลาด" แค่มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องใน 3 เรื่อง คือ 1. ทัศนคติเรื่องเพศ 2.ความรู้เรื่องเพศ 3.ทักษะพูดคุยสื่อสาร


"สสส. ได้จัดทำชุดเครื่องมือสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะการคุยเรื่องเพศกับลูก รวมถึงมีหลักสูตรอบรม "พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก"เพื่อช่วยเสริมทักษะให้พ่อแม่ได้มีวัคซีนที่ดีที่สุด ในการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาเรื่องเพศ" ทพ.ศิริเกียรติกล่าว


ด้าน พญ. จิราภรณ์  อรุณากูรกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า มีงานวิจัยหลายชิ้นทั้งต่างประเทศและในประเทศ พบว่า ครอบครัวที่พ่อ แม่  ผู้ปกครอง ได้พูดคุยเรื่องเพศกับเด็กอย่างเป็นเรื่องปกติ มีแนวโน้มจะช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเพศแก่เด็กวัยรุ่นได้มากกว่าครอบครัวที่ไม่ได้คุย สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น(แม่วัยรุ่น)" ของ ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2554 พบว่า จากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพว่า วัยรุ่นทั้งหญิงและชายต่างคาดหวังว่า พ่อ-แม่ และครูจะเป็นที่พึ่งเรื่องเพศสำหรับพวกเขาได้ แต่ช่องว่างของความไม่เข้าใจกัน และการรับรู้เรื่องเพศที่ต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ทำให้วัยรุ่นทั้งหญิงและชายเลือกที่จะคุยกับเพื่อนเรื่องเพศมากกว่า แต่ในที่สุดเมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ ก็ต้องกลับมาหาที่ปรึกษาซึ่งก็คือ พ่อ-แม่ อยู่ดี


ฉะนั้น พ่อแม่ควรคว้าโอกาสทองในการคุยกับลูก คือ 1.เมื่อเด็กอยากคุย เริ่มสนใจอยากรู้ 2.เมื่อมีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ดูละคร ข่าว หรือมีเหตุการณ์เชื่อมโยง และ 3.เมื่อจำเป็นต้องคุย หากเด็กไม่ถาม เราจำเป็นต้องสร้างโอกาสในการคุย เช่น ตอนลูกเริ่ม มีแฟน หรือสังเกตเห็นการแสดงออก ที่เปลี่ยนไป


ชวนลูกเมาท์ เรื่องเพศ thaihealth


สำหรับหลักสูตร "พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก"เป็นการจัดอบรมที่ช่วยให้ผู้ปกครองได้ทบทวน เรียนรู้ทั้งจากตัวเองและผู้อื่น ทดลองคิด และฝึกทักษะสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกกับลูกหลาน สื่อสารในครอบครัวได้อย่างเป็นมิตร ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้เปิดใจมีมุมมองใหม่เรื่องเพศ เพิ่มทักษะการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ให้พ่อ แม่  ผู้ปกครองได้เป็น "วัคซีน"เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกหลาน โดยจะมีการจัดอบรมในช่วง 4 เดือนจากนี้ไปใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี ราชบุรี สงขลา และกรุงเทพฯ ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.


ท่านที่สนใจสามารถสอบถามและสมัครได้ที่ โทร. 06 1919 0111

Shares:
QR Code :
QR Code