ชวนร่วมงาน ‘ตุ้มโฮม แต้มฮัก’ มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED


ชวนร่วมงาน 'ตุ้มโฮม แต้มฮัก' มหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1 thaihealth


จังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน จัดงาน “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” งานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลก ครั้งที่ 1


นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าว จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาอุบลราชธานี โดยโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมจัดงาน “ตุ้มโฮมแต้มฮัก” งานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


การจัดงานครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กละเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ทำงานมา 2 ปี พื้นที่เป้าหมาย 62 แห่ง ที่มีภาคีเครือข่ายในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนทำให้งานสำเร็จและเกิดการขยายผลในหลายพื้นที่


โดยมีกิจกรรมภายในงานการประกาศวาระของจังหวัด “ตุ้มโฮมแต้มฮัก” การปาฐกถาประกอบด้วย “ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” “การสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น” การปาฐกถา “ความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” และมีการพูดเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจ “Thepowerofchildrenandyouth” #youngtalkจากผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จและการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาทิเช่น B-Boy และ Coverdance จากสภาเด็กและเยาวชนตำบลนาจะหลวย หมอลำสภาเด็กและเยาวชนตำบลบอน ลูกศิษย์แม่ทองแปน CoverDanceTeamHunter (ตัวแทนกลุ่มUbonCoverDance) กิ๊กรุ่งนภา เต๋าภูศิลป์ และกวางจิรพรรณ

Shares:
QR Code :
QR Code