ชวนฟังเรื่องสุขภาพ “โรคปลายประสาทอักเสบ”

ที่มา : ซีเคร็ท คอมมูนิเคชั่นส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ชวนฟังเรื่องสุขภาพ


ชวนทุกครอบครัวพาฮีโร่ของบ้าน เข้าร่วมจัดกิจกรรม "Nerve Clinic Activation" ให้ความรู้โรคปลายประสาทอักเสบ สัญญาณเตือนสารพัดโรคร้าย       


เพราะทุกคน คือ คนสำคัญ โดยเฉพาะบุคคลที่เปรียบเสมือนฮีโร่ของบ้าน เพราะเค้าคือคนที่คอยดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครับให้มีความสุข ล่าสุด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกรมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ P & G ชวนทุกครอบครัวพาฮีโร่ของบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม "Nerve Clinic Activation" ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น ณ ห้องสมุด ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส. ) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ "โรคปลายประสาทอักเสบ"


โดยภายในงานจะมีการตรวจวัดอาการชาปลายประสาทด้วยเครื่อง (Vibrometer) ให้ประชาชนได้รับทราบสุขภาวะของตนเอง พร้อมแนะนำวิธีป้องกันและการดูแลตัวเองเบื้องต้น เมื่อมีอาการชาปลายประสาท ซึ่งถือเป็นภัยเงียบส่งสัญญาณอันตรายโรคร้ายต่าง ๆ อาทิ โรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีเสวนาเรื่อง "วิตามิน B ต้านชา สำหรับ Hero ที่คุณรัก" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 081-810-9170 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Shares:
QR Code :
QR Code