ชวนผู้สูงอายุเต้นบาสโลบ

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน จาก หนังสือ "คือความพอดีแห่งเวียง’เทิง"


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


ชวนผู้สูงอายุเต้นบาสโลบ thaihealth


ชวนผู้สูงอายุเต้นบาสโลบ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย


การเต้นบาสโลบเพิ่งเริ่มในช่วงหลัง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยกลุ่มเริ่มจากการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก แต่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเทิงแนะนำและมาสอนการเต้นบาสโลบให้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง เพราะบาสโลบนั้นเข้ากับคนทุกกลุ่มวัย เป็นโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วม


เมื่อเต้นเป็นกันแล้ว พวกเธอซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนบ้านเวียงเทิง หมู่ที่ 1 บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 15 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 จึงมารวมตัวกันที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง หากวันใดฝนตก ก็สามารถหลบเข้าไปในตัวอาคารได้ กลุ่มบาสโลบเปิดฟลอร์กันทุกวัน ตั้งแต่ 17.00-19.00 น. ยกเว้นวันพระในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งสมาชิกไปปฏิบัติธรรมที่วัด


เริ่มจากจังหวะช้าไปเร็ว ฟังจังหวะแล้วใส่ท่า ที่จริงบาสโลบใช้แต่ส่วนขากับช่วงตัว แต่มาประยุกต์ นำท่าฟ้อนมาประกอบเข้าไปด้วย เต้นกันเป็นประจำจนเห็นผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ทั้งคนที่ป่วยเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ มีสุขภาพที่ดีขึ้น พึ่งยาน้อยลง คนป่วยน้ำในหูไม่เท่ากัน มาเต้นแล้วอาการดีขึ้น สุขภาพจิตก็ดี

Shares:
QR Code :
QR Code