ชวนประกวดสื่อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

ที่มา : ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ชวนประกวดสื่อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” thaihealth


สสส. จัดแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ ประกวด สื่อ ภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”


โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน จัดโครงการ ประกวด สื่อ ภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชน ด้วยการผลิตและนำเสนอสื่อสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนนวัตกรรมสื่อสุขภาวะของเยาวชน ให้สังคมเห็นพลังของเยาวชนในการสร้างแรงบันดาลใจสู่สังคม


โอกาสนี้ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ ประกวดสื่อ ภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการบริหารกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี เครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ (สสส.) คุณบัณฑิต ทองดี สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย คุณนนทรีย์ นิมิตบุตร ผู้กำกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ที่นำรถส่วนตัวมา สามารถจอดได้ที่ อาคารจามจุรี 9)

Shares:
QR Code :
QR Code