ชวนปชช.นำถุงผ้ามาใส่ยาในรพ.ทุกครั้งตั้งแต่1ต.ค.

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ชวนปชช.นำถุงผ้ามาใส่ยาในรพ.ทุกครั้งตั้งแต่ 1 ต.ค. thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เชิญชวนประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้งที่รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อร่วมกันลดการใช้พลาสติก ลดโลกร้อน


นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรัง ร่วมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมาอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ โครงการ อาทิ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้กล่องโฟมใส่อาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปี


ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้เชิญชวนประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้งที่รับบริการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนในการเตรียมถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง และได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code