ชวนน้องตะลุยตำนานชุมชนบางกอกน้อย

          บางกอก นี้…ดีจัง ชวนเยาวชนแกนนำเครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง ตะลุยตำนานเรื่องเล่าชุมชนบางกอกน้อย หวังให้เยาวชนในท้องถิ่นเกิดความรักในถิ่นที่อยู่ และเข้าใจในเรื่องการทำพื้นที่ชุมชน 3 ดี บางกอกนี้…ดีจัง

/data/content/24107/cms/e_abgnotvx2357.jpg

          ภาคีบางกอกนี้…ดีจัง โดยชุมชนบางกอกน้อย จัดค่ายจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำเครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง ที่วัดอัมพวา (เขตบางกอกน้อย) วันที่ 26-27 เมษายน 2557 โดยมี เยาวชนจำนวน 30 คนเข้าร่วมงาน อายุ 10-25 ปี

          การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและเข้าใจในเรื่องการทำพื้นที่ชุมชน 3 ดี บางกอกนี้…ดีจัง รวมถึงพัฒนาให้เยาวชนได้เกิดทักษะทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เก็บข้อมูลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และผลิตสื่อเพื่อสามารถถ่ายทอดและสื่อสารเรื่องราวในชุมชนได้ และเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการจัดการและกระบวนการสร้างพื้นที่ ชุมชน 3 ดี บางกอกนี้…ดีจัง

/data/content/24107/cms/e_dfhkltuv1238.jpg

         ค่ายเยาวชนครั้งนี้ได้แบ่งเส้นทางการเรียนรู้ไว้ทั้งหมด 3 เส้นทาง คือ

         เส้นทางที่1 ประกอบด้วย ชุมชนวันดงมูลเหล็ก ศึกษา วัดดงมูลเหล็ก(สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถ (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลปั้น (พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) พีพีแมนชั่น (มีมุม ซอย ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง พื้นที่อันตราย)

– ชุมชนวัดรวก ศึกษา วัดรวก (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อดำ (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ศาลาการเปรียญ,ที่ทำการชุมชน.ชมรมผู้สูงอายุ,ลานเด็กเล่น (พื้นที่สร้างสรรค์ ลานกิจกรรมของคนในชุมชน)

– ชุมชนวัดอัมพวา ศึกษา วัดอัมพวา(สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถหลวงปู่แป้น (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ที่ทำการชุมชน (พื้นที่สร้างสรรค์ ลานกิจกรรมของคนในชุมชน) หัวโค้งสะพานยาว (เป็นพื้นที่เสี่ยงในชุมชน เป็นพื้นที่มั่วสุ่ม)

          เส้นทางที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนตรอกข้าเม่า ศึกษา วัดสุทธาวาส (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) พิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นตรอกข้าวเม่า (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน)

– บ้านทำขนมไทยข้าวเม่าหมี่ (พื้นที่สร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้การทำขนมไทยตามฤดูกาล) บ้านยายถาวร (พื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมของคนในชุมชน เช่น การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นต้น)

– ลานกีฬาร้าง (พื้นที่เสี่ยง)

– ชุมชนวัดครุฑ ศึกษา วัดครุฑ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อลอย (ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์หลวงพ่อลอยพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือ) สระน้ำโบราณ ลานกีฬา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์สุขภาพชุมชน (แหล่งทำกิจกรรม พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน)

– ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ศึกษา วัดโพธิ์เรียง (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) อุโบสถ วิหารหลวงปู่ถม (แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน) ต้นโพธิ์ที่ทำการชุมชน ชมรมจักรยาน บ้านภูมิปัญญาเรือกระทงน้อยกาบมะพร้าว (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) ริมคลองเทวดา(พื้นที่เสี่ยงในชุมชน)

/data/content/24107/cms/e_bgijknuwz569.jpg

         เส้นทางที่ 3 ประกอบด้วย ชุมชนวัดมะลิ ศึกษา วัดเพลงวิปัสสนา ,รถ ชักพระ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน) ศูนย์สุขภาพชุมชน แหล่งเรียนรู้บ้านบิดกลีบบัว (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) พื้นที่รกร้าง (พื้นที่เสี่ยงในชุมชน)

– ชุมชนวัดไชยทิศ ศึกษา วัดไชยทิศ (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน) วิหารหลวงพ่อเพชร ศาลาลมโชย ที่ทำการชุมชน บ้านขนมไทย บ้านสวน (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน) พื้นที่เสี่ยงในชุน

– ชุมชนวัดสุววณาราม ศึกษาวัดสุวรรณาราม (สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน) ตลาด 100ปี หรือตลาดไร้คาน หัวเรือโบราณ บ้านป้านิด โรงรถจักร (แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์) พื้นที่รกร้าง (พื้นที่เสี่ยงในชุมชน)

 

 

          ที่มา: โครงการพื้นที่นี้ดีจัง

Shares:
QR Code :
QR Code