ชวนนำเด็กอายุ 2 เดือนฉีดวัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี

ที่มา : แนวหน้า


ชวนนำเด็กอายุ 2 เดือนฉีดวัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.ให้บริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าแก่เด็กไทยอายุ 2 เดือน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลาน ไปรับบริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว การให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้าในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ว่า กรุงเทพมหานครตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาและขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกมิติทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะในมิติของการส่งเสริมเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนที่มักพบบ่อยในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เช่น โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการหยอดวัคซีน ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามนโยบายของผู้ว่าฯ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยปลอดโรคคนเมือง


จึงมอบให้สำนักอนามัยดำเนินโครงการดังกล่าว นำร่อง โดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการให้บริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าแก่เด็กไทยอายุ 2 เดือน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลาน ไปรับบริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร.02-203 2887-9ในวันเวลาราชการ


สำหรับสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในกรุงเทพมหานคร ปี 2561 พบว่ามีผู้ป่วยเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ปี จำนวนประมาณ 17,000 คน ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าถึงร้อยละ 43

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ