ชวนนักท่องเที่ยวออกกำลังกายกลางเยาวราช

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 


ชวนนักท่องเที่ยวออกกำลังกายกลางเยาวราช thaihealth


แฟ้มภาพ


ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมกรมพลศึกษา ชวนนักท่องเที่ยวออกกำลังกายกลางเยาวราช ในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน


นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดและร่วมเต้นแอโรบิคในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมวิเทศพาณิชย์ ไทย-จีน นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป รวมกว่า 500 คน บริเวณวงเวียนโอเดียน ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช


ทั้งนี้ นายพงษ์ภาณุ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าจะมีการบูรณาการเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ในด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน ในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี เช่นเยาวราช ซึ่งประชาชนสามารถออกกำลังกายและเผยแพร่ภาพความประทับใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและสถานที่นั้นๆ เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายในบริเวณย่านเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักเป็นอันดับต้นๆ และถือว่าได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนและผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่บริเวณถนนเยาวราชเพื่อจัดระเบียบสตรีทฟู้ด (Street Food) ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และวันนี้เราได้ดึงกรมพลศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่อีกครั้งแต่มาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code