“ชวนนักดื่มพักสุรา” ตับจะกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้า

ที่มา : ไทยโพสต์


ภาพโดย สสส.ช่วงเข้าพรรรษา 3 เดือน ทุกปีสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ลดลง และการดื่มลดลง เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) อย่างต่อเนื่องกว่า 16 ปี


การลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษามีผู้ดื่มสุราสนใจเข้าร่วมด้วยตระหนักในพิษภัยแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยตั้งจิตมั่นถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้า และเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างรายของตัวเองที่ทรุดโทรมจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับเข้าพรรษาปี 2562 นี้เริ่มขึ้นแล้วการรณรงค์ไม่หยุดนิ่ง ชูแคมเปญ "ตับจะกลับมาดีพรรษานี้เริ่มงดเหล้า" โดย สสส., สคล. และวัดยานนาวา ผนึกกำลังเชิญชวนงดเหล้าให้ครบพรรษาเพื่อสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่ตนเองและสังคมไทย ภายในงานให้ภาพความสุขของการงดเหล้าเข้าพรรษาจากคำบอกเล่าของผู้ที่ผ่านการดื่มหนักมาแล้ว มีทั้งที่หักดิบเลิกได้และมีที่เลิกเหล้าครบ 3 เดือน ทำต่อเนื่องมาเป็น 10 ปี ก่อนจะเลิกถาวร แสดงให้นักดื่มคนอื่น ๆ เห็นถึงความตั้งใจ และอยากมีส่วนชวนนักดื่มหน้าใหม่เลิกเหล้าเข้าพรรษาดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส.ชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่อง แต่ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยจากการสำรวจสถานการณ์บริโภคเครื่องแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติช่วงปี 2544-2560 พบแนวโน้มดื่มลดลงเหลือร้อยละ 28 ในปี 60 จากร้อยละ 32 ในปี 44 คนที่ดื่มเหล้าระดับอันตรายลดลงเหลือร้อยละ 3 จากร้อยละ 9 ค่าใช้จ่ายในการดื่มก็ลดลงเหลือ 1.4 แสนล้านบาท ปี 60


"ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงศาสนจักรมาเสริมพลังขับเคลื่อนผ่านเทศกาลทางพุทธศาสนา ร่วมกับมาตรการทางกฎหมายช่วยลดปัญหาชัดเจน แต่ยังมีคนไทย 15 ล้านคนดื่มอยู่ ทั้งที่แอลกอฮอล์ก่อให้เกิดโรคกว่า 60 โรค โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ ตั้งแต่ปักธงงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มีการประเมินโครงการปีที่แล้วร้อยละ 30 งดได้ครบพรรษา เงินที่ประเทศประหยัดได้มีถึง 10,724 ล้านบาท ทั้งยังช่วยลดสถิติอุบัติเหตุ ลดการตายจากแอลกอฮอล์ร้อยละ 25 ประชาชนที่มองหาโอกาสตั้งต้น เข้าพรรษานี้ตับจะกลับมาดี จากนี้ สสส.จะทำงานภาพรวมปลุกกระแสสังคมสู่ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มแกนนำเป็นมดงานแก้ปัญหาสุขภาวะคนไทย" ดร.สุปรีดา กล่าวด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า บอกว่า ช่วงเข้าพรรษากิจกรรมงดเหล้าเป็นกิจกรรมหลัก และจะพัฒนาให้เกิดรูปธรรมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันสร้างชุมชนคนสู้เหล้าในจังหวัด 69 จังหวัด สร้างคนต้นแบบด้วยระบบชวน ชม เชียร์ โดยชวนคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา ช่วยคนหัวใจเหล็กจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเชียร์คนหัวใจเพชรให้งดเหล้าต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป ปัจจุบันมีคนหัวใจเพชรมากกว่า 3,200 คน นอกจากนี้ในการรณรงค์ยังมีกิจกรรมวิ่งพักตับ ปอดขยับตับพักผ่อน เพื่อสร้างสุขภาวะใน 9 สนามทั่วประเทศ อีกทั้งที่ประชุมมหาเถรสมาคมให้เจ้าคณะจังหวัดแจ้งวัดในเขตปกครองชวนงดเหล้าเข้าพรรษา และตั้งจุดลงนามอธิษฐานจิตหนุนบทบาทพระสงฆ์สร้างสุขภาวะด้วยหนุ่มบีบอยอดีตนักดื่ม อาร์ติน-ปริญญา มอญเก่า วัย 30 ปี ที่หันหลังให้เหล้ามากว่า 10 ปี และพยายามชักชวนคนรุ่นใหม่ให้ลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ ปีนี้อาร์ตินร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา บอกว่า เริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่เรียน ม.5 เวลานั้นถ้าไม่ดื่มรู้สึกผิดแปลก ต้องการการยอมรับจากเพื่อน ต่อมาลูกพี่ลูกน้องเปิดร้านเหล้า ทำให้ดื่มประจำ เวลาเมาจะไม่มีสติยับยั้งชั่งใจ เกเร มีเหตุการณ์ร้าย ๆ เข้ามาใกล้ตัว เพื่อนเสียชีวิตบ้าง พวกพ้องโดนจับบ้าง ทำให้มีแนวคิดต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าก่อนจะสายเกินไป อีกทั้งสุขภาพก็ไม่สมบูรณ์ เหนื่อยง่ายเวลาเล่นกีฬา ตัดสินใจหักดิบเลยสู้กับตัวเอง เพราะถ้ายังเลิกเหล้าไม่ได้ก็เปลี่ยนเรื่องอื่นไม่ได้


"เลิกเหล้าแล้วหันมาสู่วงการบีบอยจริงจังเป็นกีฬาเป็นทุกอย่างในชีวิต ใช้ตัวเองเป็นต้นแบบสอนน้อง ๆ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และทำงานจิตอาสาเพื่อสังคม เน้นเด็กกลุ่มเสี่ยง สามารถดึงพวกเขาออกมาจากวงจรเหล้า ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อว่าเด็กและเยาวชนตระหนักว่าเหล้า-บุหรี่ไม่ดี แต่การทำงานอย่าไปบังคับ ควรเสริมการเรียนรู้อะไรควรไม่ควร" อาร์ติน หนุ่มบีบอยบอก และขอเป็นกำลังใจให้คนเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ส่วนคนหัวใจเพชร สำรวย ชาวบางน้อย อายุ 73 ปี จากชุมชนคนสู้เหล้าสมุทรสาคร อดีตต้นเหล้าเถื่อนขายกลายเป็นผู้นำช่วยคนในชุมชนเลิกเหล้า บอกว่า เมื่อก่อนดื่มเหล้าหนักวันละ 3 ขวด ไม่เคยลดจนภรรยาทนไม่ไหวเลิกไป จุดเปลี่ยนในชีวิตวันหนึ่งน้ำท่วมนา ตัวเองเมามาย ลุกไม่ไหว ทำให้ไร่นาเสียหาย ตัดสินใจเลิกเหล้า หักดิบ ชีวิตก็ดีขึ้น ครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา สุขภาพก็ดีขึ้น ปวารณาตัวจะชวนคนเลิกเหล้าร่วมกับประชาคมงดเหล้า จ.สมุทรสาคร


"ผมเป็นหัวหน้าคนใจเพชรเชิญชวนคนดื่มเหล้ามางดเหล้าเข้าพรรษาอีกนับร้อยคนทำงานในพื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลหนองสองห้อง ไปคุยกับนักดื่ม ชักชวนให้ค่อย ๆ ลด ละ และเลิกดื่มในที่สุดกลุ่มคนที่หยุดเฉพาะเข้าพรรษาก็เชียร์ให้เลิกดื่ม เลยชวนกันทำประโยชน์เพื่อส่วมรวม ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในชุมชน อีกทั้งทำงานร่วมกับร้านค้าหยุดขายวันพระ ไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ปีนี้มีคนหัวใจหินร่วมงดเหล้ากว่า 70 คน ปีหน้าก็ชวนมาเป็นคนหัวใจเหล็ก แล้วขยับมาเป็นคนหัวใจเพชร ขยายผลไม่หยุด" ลุงสำรวย คนหัวใจเพชรเมืองสมุทรสาคร กล่าวในท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code