ชวนทำความสะอาดบ้านลดแหล่งสะสมโรค

ที่มา : สํานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข


ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นวันปีใหม่ไทยและวันครอบครัว คนไทยจึงถือเอาโอกาสนี้ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน เพื่อให้บ้านสะอาด รับสิ่งดีๆ ในวันสงกรานต์


ชวนทำความสะอาดบ้านลดแหล่งสะสมโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า โดยกรมอนามัย ได้กำหนดให้ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2559 เป็นสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาดบ้านพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง ซึ่งหลักการทำความสะอาดบ้าน มี 5 ขั้นตอน คือ


1. เก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยจัดวางของที่จำเป็นให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่ควรเก็บสะสมสิ่งของที่ไม่จำเป็นไว้จนเกินสมควร เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก


2.กวาดหยากไย่ ฝุ่นละออง และเศษขยะทั้งภายในบ้านและบริเวณโดยรอบ


3.เช็ดถูคราบสกปรก ทำความสะอาดให้ทั่วถึง


4.ล้างทำความสะอาดส้วมสม่ำเสมอ และ


5.คัดแยกขยะตามประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยเก็บใส่ถุงที่ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม มัดปากถุงให้แน่น หรือนำไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ แก๊สชีวภาพ ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ ขวด พลาสติก โลหะ ให้เก็บรวบรวมเพื่อนำไปจำหน่าย


สำหรับขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ให้จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิม รวบรวมและนำไปไว้ที่จุดทิ้งขยะอันตราย ส่วนขยะทั่วไป ให้เก็บรวบรวมใส่ถุงที่มีความเหนียวทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม และมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งลงถัง ปิดฝามิดชิด


อย่างไรก็ตามประชาชนต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านและพื้นที่รอบบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ยุง หนู แมลงสาบ ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ ตามมา


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ