ชวนต่อต้านคอร์รัปชันในงานเดิน-วิ่ง "Good Guy Run"

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

 

ชวนต่อต้านคอร์รัปชันในงานเดิน-วิ่ง

 

แฟ้มภาพ

 

ป.ป.ช. จับมือ สสส. ชวนชาวไทยต่อต้านคอร์รัปชัน! รวมพลังความดี มีคุณธรรมให้โลกเห็น ในงานเดิน-วิ่ง “Good Guy Run” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 ธ.ค. ณ สนามศุภชลาศัย

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กู๊ด กาย รัน (Good Guy Run ) ครั้งที่ 1″ รวมพลังคนไทยส่งเสริมความดี มีคุณธรรม ราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย

 

ชวนต่อต้านคอร์รัปชันในงานเดิน-วิ่ง

 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในปี 2561 เป็นปีแรกที่ต้องการนำหลักส่งเสริมสุขภาพร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริต จึงร่วมกับ สสส. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “กู๊ด กาย รัน ครั้งที่ 1” เพื่อแสดงพลังของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมเชิดชูคนดี มีคุณธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมอย่างยั่งยืน โดยจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี

 

ชวนต่อต้านคอร์รัปชันในงานเดิน-วิ่ง

 

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า งานเดิน-วิ่ง กู๊ด กาย รัน ครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงพลังบวก พลังความดีด้วยการซื่อสัตย์ในสังคมนักวิ่ง โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 10 กม.  5 กม. และ 1.5 กม. นักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญที่ระลึก และสายรัดข้อมือ “GOOD GUY” ภายหลังเข้าเส้นชัยร่วมกิจกรรมการแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์รูปมือ  ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 ตุลาคม นี้ ทาง www.thaijogging.org หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ Good Guy Run และร่วมส่งต่อภาพถ่ายนักวิ่งสู่นักวิ่งด้วยกันกิจกรรม “Good Guy Run Usfie & Share ทำดีแล้วบอกต่อ” เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาออกกำลังกายและร่วมสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง สสส. มีวิสัยทัศน์เพื่อทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ การส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจำวัน โดย “การวิ่ง” เป็นกิจกรรมทางกายที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งการเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หากคนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรค NCDs ได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

 

ชวนต่อต้านคอร์รัปชันในงานเดิน-วิ่ง

 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า เอซีที (ACT) คือองค์กรเอกชนที่ต้องการเป็นพลังสังคม ขับเคลื่อนให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คนไทยและสังคมไทยยอมรับไม่ได้ ความดีและความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้โดยเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งการวิ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องแข่งขันกับตัวเอง รักษาความซื่อสัตย์  เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา ไม่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการโกงหรือลัดเส้นทางวิ่ง นอกจากนี้ นักวิ่งยังสามารถส่งต่อความดีด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนนักวิ่ง งานวิ่งครั้งนี้ทุกคนสามารถแสดงพลังความดีให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าเริ่มต้นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ