ชวนตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ชวนตรวจมะเร็งเต้านม-ปากมดลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่ถูกพบมากเป็นอันดับต้นๆ ในผู้หญิง และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยมากขึ้น แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเอง เพียงเข้ารับการตรวจคัดกรอง เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและความผิดปกติของเซลล์ พร้อมรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง


นายไพโรจน์ จันทรอด ผอ.เขตมีนบุรี กล่าวว่า เขตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัยจัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็ง – ปากมดลูก ให้กับประชาชนฟรี โดยจัดรถเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจคัดกรองในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริเวณหน้าอาคารเรือนไม้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรีสำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งมะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย โดยความเสี่ยงต่อโรคจะเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ 


ได้แก่ พันธุกรรมการกลายพันธุ์ของยีน BRCA การสัมผัสกับเอสโตรเจนเป็นเวลานาน เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และการใช้ชีวิตในแบบที่ทำลายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้น้ำหนักเกิน ขาดการออกกำลังกาย หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยแพทย์แนะนำให้ผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก 1 – 2 ปี


ส่วนมะเร็งปากมดลูกพบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 ของผู้หญิง โดยเกิดได้กับผู้หญิงทุกคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus) ซึ่งเป็นไวรัสที่ติดต่อผ่านการสัมผัสทั้งจากการมีเพศสัมพันธ์ และไม่ใช่เพศสัมพันธ์ ส่วนปัจจัยอื่นได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 40 – 50 ปี มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย เปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ มีบุตรหลายคน มีพฤติกรรมสูบบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ