ชวนดาวน์โหลดฟรีแอพพ์ ‘แฮปปี้ทอล์ก’

         กระทรวงแรงงานเตรียมพร้อมประชาชนวัยทำงานก้าวสู่อาเซียน จัดทำแอพพลิเคชั่น "Happy Talk AEC" ใช้แปลภาษาอาเซียน 10 ภาษา


/data/content/25022/cms/e_dfhjkowy2467.jpg


          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรม Wake up Worker ปลุกพลังในตัวสู่อาเซียน ภายใต้โครงการ "สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนวัยแรงงาน และผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558" ว่ากระทรวงแรงงานได้ดำเนินภารกิจหลายด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมของคนทำงานเพื่อให้เข้าสู่การเป็นคนทำงานของอาเซียนที่เพียบพร้อม ทั้งการอำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้ายแรงงาน การทำระบบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดตั้งศูนย์อบรมเทคโนโลยี/data/content/25022/cms/e_abdfintvwyz4.jpgชั้นสูง การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)


          นายจีรศักดิ์กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเปิดโลกทรรศน์ เพิ่มมุมมองในการสร้างความตระหนักรู้ของคนทำงาน ให้เร่งเตรียมความพร้อมสู่เออีซี และล่าสุด กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้จัดทำแอพพลิเคชั่น "Happy Talk AEC" เพื่อใช้แปลภาษาอาเซียน 10 ภาษา และภาษาจีน ในการสื่อสารเบื้องต้นของผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งในระบบปฏิบัติการ ไอโอเอสและแอนดรอยด์


 


 


       ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code