ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมแนะ 3 นโยบาย

เรื่องโดย : กฤดินันท์ เปลื้องวารี 


ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมแนะ 3 นโยบาย  thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเสวนา  “จัดทัพ จับ 3  กลยุทธ์  1,000 แกนนำอำเภอ ชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา”  เพื่อรณรงค์ขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา  เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมดัน 3 มาตรการ "ลด ละ เลิก” เหล้าอย่างเข้าใจ 


 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)  และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)   จัดเวทีเสวนา " 3 กลยุทธ์ 1,000 แกนนำชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา 60”   ณ   โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ฯ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2    นำโดย    นพ.บัณฑิต ศรไพศาล  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)     พร้อมด้วย    นายวิสิทธิ์ ทวีสิงห์  นายอำเภอเมืองพะเยา      และ นายสุทิน อินเลงราช บ้านท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน   ทั้งนี้กลยุทธ์  3  ขยาย ที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ระดับอำเภอ ชุมชน ระบบสุขภาพ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า   ประกอบด้วย     1.ขยายพื้นที่     2.ขยายกลุ่มเป้าหมาย     3.ขยายเวลาสามเดือนในช่วงเข้าพรรษา  นอกจากนี้ยังมีการชวนคิดชวนคุยภายใต้หัวข้อ   "สุขภาพจิตกับคนติดสุรา ลด ละ เลิก อย่างเข้าใจ"    โดย   นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต         เพื่อลดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเหล้า  


 

Shares:
QR Code :
QR Code