ชวนคุณมาร่วมกันไขปริศนาคดีอันน่าสงสัย ในนิทรรศการ นักสืบจราจร

รายชื่อพื้นที่แสดงนิทรรศการ “นักสืบจราจร”
• ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ โทร 02 343 1500
• ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 8 แห่ง
1. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โทร 043 569 340
2. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โทร 054 230 855
3. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โทร 038 511 673
4. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทร 081 738 8593
5. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี โทร 042 245 954
6. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โทร 056 256 522
7. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ โรงพยาบาลน่าน โทร 054 710 138-9 ต่อ 3200, 3277
8. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต โทร 076 212 465

รายชื่อพื้นที่แสดงนิทรรศการ “นักสืบจราจร”

• ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ โทร 02 343 1500

• ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 8 แห่ง

1. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โทร 043 569 340

2. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โทร 054 230 855

3. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โทร 038 511 673

4. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทร 081 738 8593

5. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี โทร 042 245 954

6. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ โทร 056 256 522

7. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ โรงพยาบาลน่าน โทร 054 710 138-9 ต่อ 3200, 3277

8. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต โทร 076 212 465

ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code