ชวนคนไทย “ชูนิ้วก้อย” สัญญา งดเหล้าเข้าพรรษา

กทม. ร่วมกับ สสส. ผนึกกำลัง 13 องค์กร ร่วมรณรงค์ ให้คนไทย งด ลด ละ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเข้าพรรษา ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว “รณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา ปี 2556” พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สัญญางดเหล้า เข้าพรรษาเพื่อตนเองและครอบครัว” เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยออกมาร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้

“โดยจะมีการตั้งจุดปฏิญาณตน 89 วัด 89 ชุมชน และสร้าง 89 ครอบครัวต้นแบบงดเหล้า ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในเขตพื้นที่ของกทม. ซึ่งเป็นไปตามโครงการ “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ของคณะรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดจัดพิธีลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เพื่อส่งเสริมให้คนไทย งด ลด ละ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา”

กทม. ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายลงนามบันทึกความร่วมมือ “สัญญาร่วมกัน ว่าจะรณรงค์ งดเหล้า เข้าพรรษา” โดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร พระปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งแห่งประเทศไทย, เครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมือง, เครือข่ายเด็ก เกสรชุมชน, มูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่, เครือข่ายประชาคมงดเหล้ากรุงเทพมหานคร, เครือข่ายแท็กซี่-สามล้อไทยปลอดภัยใสสะอาด, สภากรุงเทพมหานคร, ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามภายในงานมีการแสดงประติมากรรมแสดงสัญลักษณ์..สัญญางดเหล้า..(ชูนิ้วก้อย no alcohol) ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในการชวนเพื่อนๆ ถ่ายภาพชูนิ้วก้อยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ “สัญญางดเหล้า เข้าพรรษาผ่านอินสตาแกรม (instagram) แล้วติดแท็ก #dodlike (ดูดีไลค์) ใช่…คุณทำดี หรือ สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักรณรงค์

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา ครอบครัวต้นแบบศิลปินดารา และครอบครัวชุมชนต้นแบบ 1 ครอบครัวจากชุมชนวัดโพธิ์เรียง ปาฐกถาพิเศษ พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวนำปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษาปี 2556 ด้วย จากรายงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ปี 2556 พบนักดื่มชาย มากกว่า หญิง 5 เท่า โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 15-24 ปี พบดื่มสุราเกือบ 2.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ของนักดื่มทั้งหมดโดยเฉลี่ยผู้ชายเริ่มดื่มอายุ 19 ปี ผู้หญิงเฉลี่ย 24 ปี โดยคนรุ่นหลัง เริ่มดื่มเร็วกว่าคนรุ่นเก่า ปัจจุบันพบร้อยละ 20 หรือประมาณ 2 ล้านคนของดื่มสุราเป็นประจำ อยู่ในขั้นติดเหล้าต้องดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน โดยปริมาณการดื่มเพิ่มขึ้นทุกปี ภาคเหนือมีอัตราการดื่มสูงที่สุดในประเทศเฉลี่ยร้อยละ 39 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 37 ภาคกลาง ร้อยละ 28 กทม. ร้อยละ 23 และภาคใต้ ร้อยละ 19

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

Shares:
QR Code :
QR Code