ชวนกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย

แนะประชาชนใช้มาตรการ 5 ป.และ 1 ข. ร่วมมือกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย ไม่ให้ท่วมขังเป็นที่วางไข่ต้นตอไข้เลือดออก


ชวนร่วมมือกำจัดวงจรลูกน้ำยุงลาย thaihealth

แฟ้มภาพ


นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กล่าวว่า สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกเป็นช่วงๆ ซึ่งเป็น การเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำขังต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ จานรองกระถางต้นไม้ ประกอบกับประชาชนอาจกักเก็บน้ำในภาชนะ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น อันอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ ซึ่งการฉีดพ่นสารเคมีหรือหมอกควันกำจัดยุงลาย เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ เขตมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย


โดยใช้ มาตรการ 5 ป.และ 1 ข. ประกอบด้วย  1. เปลี่ยน = เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 2. ปิด = ปิดภาชนะ น้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ำทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 3. ปล่อย = ปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว, ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีในบ้าน และในโรงเรียน 4. ปรับปรุง = ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน เก็บภาชนะหรือวัสดุที่น้ำขังได้ออก ไม่ให้เป็นที่เกาะพักและวางไข่ของยุงลาย 5. ปฏิบัติเป็นประจำ = ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ 1 ข. ไข่ยุงลาย


เนื่องจากยุงลายจะไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร เมื่อมีน้ำมาเติมจนท่วมหลังไข่ จะฟักตัวเป็นลูกน้ำแต่หากไม่มีน้ำมาเติมจนท่วมก็จะแห้งติดผนังภาชนะอย่างนั้น เมื่อมีน้ำมาท่วมเมื่อใด ไข่ก็พร้อมแตกตัวเป็นลูกน้ำภายใน 30 นาที จึงขอใช้ใยขัดล้าง หรือ แปรง ชนิดนุ่ม และทิ้งน้ำที่ขัดล้างนั้นบนพื้นดิน เพื่อให้ไข่แห้งตาย ไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งน้ำใสนิ่ง ทำให้ไข่บางส่วนรอดจนเจริญเป็นลูกน้ำและยุงลายได้


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ