ชลบุรีจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลพ่ออยู่หัว-แม่ฟ้าหลวง และพระราชวงศ์

ชลบุรีจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี

ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2555 เป็นกรณีพิเศษ และมีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ให้ใช้ชื่องานว่า “งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างกำหนดจัดกิจกรรมมหากุศลต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาโดยทั่วกัน 10 มกราคม 2555 ให้ใช้ชื่องานว่า งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี วันที่ 4 มิ.ย. 2555 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดพิธีเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา เพื่อลด ละ เลิกอบายมุข โดยในปีนี้เป็นปีที่ 11 ที่ทางสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดขึ้น โดยวัตถุประสงค์คือเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชา

ซึ่งเป็นวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย ด้วยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ซึ่งตรงกับวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 55 รูป โดยมีประชาชนให้ความสนใจ และมาร่วมตักบาตรกันเป็นจำนวนมากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ชลบุรีจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนธรรมยาตรา เพื่อเป็นการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลองสู่พุทธมณฑลจังหวัดชลบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ซึ่งกิจกรรมเดินธรรมยาตรา ความหมายคือ ยาตราเข้าหาธรรม หรือเดินเพื่อธรรมะเป็นการแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่เวลา ถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในชีวิต

นายคมสัน กล่าวด้วยว่า ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในจังหวัดชลบุรีมีความพร้อมใจจัดงานวันวิสาขบูชา เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังถือเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยชาวชลบุรีได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา เนื่องในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code