ชม ช็อป ชิม แชร์ “วันสังคมสุขใจ”

เที่ยวงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2 ร่วม ชม- ช็อป -ชิม- แชร์ จุดประกายความคิดเปลี่ยนชีวิตคนไทย


ชม ช็อป ชิม แชร์ “วันสังคมสุขใจ”  thaihealth


จังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดงานมหกรรม “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 2 ปลุกพลังครอบครัวคนเมือง – คนรุ่นใหม่ ให้รู้เท่าทันพิษภัยจากสารเคมี ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ พร้อมเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ทุกมิติ เพื่อจุดประกายความคิดเปลี่ยนชีวิตคนไทย หันมาใส่ใจสุขภาพ และสร้างสังคมเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืน ด้านเกษตรกรคึกคักระดมพืชผัก ผลไม้ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มาให้ผู้บริโภคได้ ชม ช็อป ชิม แชร์ กันอย่างจุใจ


ด้วยตระหนักถึงปัญหาสุขภาพคนไทยและห่วงใยชีวิตเกษตรกร จังหวัดนครปฐม และมูลนิธิสังคมสุขใจ ภายใต้โครงการ สามพรานโมเดล ซึ่งดำเนินการมากว่า 5 ปี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงปลุกระดมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยทั่วประเทศ จัดงานมหกรรม วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2   ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคมนี้ ที่สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม


นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และ เลขาธิการมูลนิธิสังคมสุขใจ  ในฐานะประธานจัดงานวันสังคมสุขใจ เปิดเผยว่า งานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2 มูลนิธิสังคมสุขใจ ยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ง มหาวิทยาลัย โรงเรียน รวมถึงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในปีนี้นอกจากจะคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลัก คือมอบสุขภาพดีให้ครอบครัวคนไทย สร้างสังคมเกษตรอินทรีย์ให้ยั่งยืนแล้ว ยังระดมพลังจากทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล ให้ยังคงมีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม


ชม ช็อป ชิม แชร์ “วันสังคมสุขใจ”  thaihealthชม ช็อป ชิม แชร์ “วันสังคมสุขใจ”  thaihealth


โดยในวันงานจะมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย กว่า 100 แห่ง มาร่วมกันจัดงานอย่างคึกคัก รวมถึงภาควิชาการ  ภาคชุมชน และภาคการศึกษา ซึ่งจะมี 10 โรงเรียนในเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมและนำผลผลิต พืช ผักต่างๆ มาขายกันในงานตลาดนัดอินทรีย์ฝีมือหนูปลูกเอง


อย่างไรก็ตาม เพื่อต้องการปลุกครอบครัวคนเมือง – คนรุ่นใหม่ ให้ตื่นรู้ เท่าทันพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนในพืชผักผลไม้ เราจึงเปิดห้องเรียนธรรมชาติภายในงาน ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ในทุกมิติผ่านฐานปฏิบัติการต่างๆ ทั้งคลินิกเกษตรอินทรีย์ ที่ให้ความรู้สำหรับคนที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ มุมเวิร์กช็อป DIY ปลูกง่ายนิดเดียว สำหรับกลุ่มครอบครัวที่ต้องการปลูกผักกินเองแต่ไม่มีพื้นที่ พร้อมกันนี้มีจัดสอนเทคนิคการเพาะต้นอ่อน การทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ และทำสมุนไพรไล่แมลงเป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมเน้นให้คนที่มาร่วมงานสามารถเรียนรู้ลงมือทำ และนำกลับไปใช้ได้จริง


สำหรับคนที่ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจและต้องการเรียนรู้จากคนต้นทางเกษตรอินทรีย์ งานนี้มีทั้งเจ้าของธุรกิจ ปราชญ์ชาวบ้าน และ เกษตรกรตัวจริงเสียงจริง ที่ผ่านประสบการณ์ และประสบความสำเร็จทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ มาร่วมวงเสวนาแชร์ประสบการณ์ชีวิต อาทิ คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล ผู้อำนวยการกลุ่มกรีนเนท คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม จำกัด ผู้ผลิตนมวัวออร์แกนิก รายเดียวในประเทศไทย คุณนคร ลิมปคุปตถาวร ฉายา เจ้าชายผัก เจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง พ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน จ.บุรีรัมย์ เหล่านี้เป็นต้น


ชม ช็อป ชิม แชร์ “วันสังคมสุขใจ”  thaihealthไม่เพียงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต ให้ใกล้กันมากขึ้น เท่านั้น วันสังคมสุขใจ ปีนี้ ได้เปิดแนวคิดใหม่ คือ From Farm to Firm  ซึ่งเป็นการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์บนสื่อออนไลน์ เพื่อเชื่อมสังคมอย่างยั่งยืนผ่านโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์ และ Farm to Function คือ การเชื่อมตรงระหว่างเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ MICE (Meeting Incentive Travel Convention Exhibitions) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับเกษตรกรในอนาคต โดยได้เชิญองค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการโรงแรม ศูนย์ประชุมในกรุงเทพ มาพบปะเกษตรกร  เพื่อนำไปสู่การเชื่อมตรงจาก Farm ของเกษตรกรสู่ห้องครัวของโรงแรมรวมถึงศูนย์ประชุมต่างๆ


“ผมมั่นใจว่างานวันสังคมสุขใจครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มครอบครัวรวมถึงคนเมืองรุ่นใหม่ ที่อยากปลูกผักกินเองแต่ไม่มีพื้นที่ เกษตรกรที่อยากทำเกษตรอินทรีย์แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน หรือหน่วยงานภาครัฐ ที่อยากมาดูการขับเคลื่อนหรือจะมาเชื่อมกับโครงการ แม้กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ที่ต้องการใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในการทำอาหาร ก็สามารถมาหาคู่ค้าได้ในงานนี้ เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานเดียวที่ครบวงจร” นายอรุษ กล่าว


อนึ่ง ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน นอกจากได้รับความสุขจากการ ชม ช็อป ชิม แชร์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ ยังให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจผ่านเวทีเสวนาหัวข้อต่างๆ อาทิ หัวข้อ  “5 ปี การขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล”  หัวข้อ “ระบบการรับรองแบบมีส่วนรว่ม(PGS)”   และหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์เปลี่ยนชีวิต” นอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ทั้งนี้ใน วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


งานมหกรรมวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2  เปิดให้ผู้ร่วมงานได้ ชม – ช็อป – แชร์- ชิม ระหว่างวันที่18-20 ธันวาคมนี้ ที่สวนสามพราน เวลา 09-00-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   แถมมีให้ลุ้นรางวัลพิเศษรถ Vespa รุ่น primavera125 3vie 1 คัน มูลค่าเกือบแสนบาท สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด 081-854-0880 หรือ คลิ๊กดูข้อมูที่ www.sampranmodel.com หรือ Facebook/Sampranmodel


 


 


ที่มา: มูลนิธิสังคมสุขใจ

Shares:
QR Code :
QR Code