ชมเพลิน-เดินชิม ‘เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต’ ไร้แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิด “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” (phuket local food festival) ครั้งที่ 4 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ชมเพลิน-เดินชิม 'เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต' ปลอดแอลกอฮอล์

มี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงาน ภาค 8 แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วม โดยมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี 

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายไพบูลย์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ต โดยเฉพาะความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหาร ซึ่งจะเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนเมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) หัวใจหลักของงานนี้อยู่ที่ “อร่อยได้…ไร้แอลกอฮอล์” มีร้านอาหารต่างๆ จองคิวสำหรับออกร้านนับร้อยราย จนต้องจับสลากเลือก และมีคนเข้าร่วมงานวันละนับหมื่นคน ทั้งที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยนำวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ตมาเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเข้ามาเยือนเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้

ในการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 มกราคม 2555 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วยต้มส้มหม้อใหญ่ที่สุดในโลก การแข่งขันตำส้มตำภูเก็ต การประกวดมิสภูเก็ต และประกวดมีสดอกไม้เหล็ก การแสดงดนตรี พร้อมกิจกรรมการละเล่นของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สาธิตการปรุงอาหาร ทำขนมไทย แกะสลักผักผลไม้ น้ำแข็ง ออกร้านจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ นิทรรศการด้านการสาธารณสุข clean food good taste, กิจกรรมลานวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

ต้มส้มหม้อใหญ่ที่สุดในโลก  การแข่งขันตำส้มตำภูเก็ต

“นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างมุมมองใหม่ ให้แก่การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสร้างมาตรฐานของอาหารพื้นเมืองไปสู่ระดับสากลเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งของภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

นายตรี อัครเดชาทางด้าน นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ดังที่ทราบกันดีแล้วว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งในแต่ละปีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจำนวนไม่น้อย และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของคนภูเก็ต โดยเฉพาะการมีอาหารพื้นเมืองหลายประเภทที่ไม่สามารถหาชิมได้ทั่วไป ซึ่งจะต้องมาเยือนเมืองภูเก็ตเท่านั้นจึงจะได้รับรสชาติของเจ้าตำรับเดิมอย่างแท้จริง

“แนวคิดที่ได้นำเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองมาเป็นจุดขายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นความหลากหลายอีกด้านหนึ่ง ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้มาเยือนเมืองภูเก็ตในการสัมผัสกับวิถีชีวิตพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตด้วย ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นแห่งนี้ต่อไป ด้วยเหตุนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัดงาน “เทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต” ในครั้งนี้ เพื่อเน้นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมืองของชาวภูเก็ตให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและรับทราบข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว (เส้นทางการกิน การใช้) ในอนาคตของจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จึงมีความเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่จังหวัดภูเก็ตได้อีกมุมมองหนึ่งในตลาดท่องเที่ยว” ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต กล่าว
 

ที่มา: เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

Shares:
QR Code :
QR Code