ชมวัยรุ่นหนุ่มสาวร่วมงดเหล้าเข้าพรรษามากขึ้น

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐและแฟ้มภาพ


ชมวัยรุ่นหนุ่มสาวร่วมงดเหล้าเข้าพรรษามากขึ้น thaihealth


"หมอเจตน์" ชมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา มีวัยรุ่นหนุ่มสาวเข้าร่วมมากขึ้น หากเทียบอดีต แนะ "สธ.-สสส." ทำต่อเนื่อง ควรเพิ่มเวลาไม่ใช่แค่ 3 เดือน


เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาว่า หากเทียบกับสมัยก่อนแล้วดีขึ้นมาก แต่ก่อนยอมรับว่าเป็นคนรุ่นวัยกลางคนถึงคนแก่เข้าร่วมโครงการ แต่ปัจจุบันยอมรับว่ามีวัยรุ่นเยาวชนเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นเข้าร่วมด้วย โดยเฉพาะปัจจุบันจะเห็นว่าการเข้าวัดทำบุญไม่เฉพาะคนแก่ แต่มีวัยรุ่นหนุ่มสาวมีการทำบุญทำทานกันมากขึ้น รวมทั้งทุกภาคส่วนหันใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้นด้วย ตลอดจนมีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นด้วย


นพ.เจตน์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการเรื่องนี้มาถือว่าถูกทางแล้วในการที่จะช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การเริ่มทำจากจุดเล็กๆ ทำให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจหันมาใส่ใจตัวเองกันมากขึ้น แม้เป็นช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา 3 เดือน ก็ถือเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเอง เมื่อทุกคนมีสุขภาพดีขึ้นก็จะทำให้ช่วยลดงบประมาณในการรักษาพยาบาลได้ด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ควรจะรณรงค์ในเรื่องนี้ต่อไปและทำอย่างต่อเนื่อง และต้องขยายเวลาไปอีกไม่ใช่แค่ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนเท่านั้น แต่ควรจะรณรงค์เพิ่มเวลาให้ทำตลอดไป เพราะการงดเหล้านอกจากช่วยให้สุขภาพตัวเองดีแล้วยังช่วยให้ลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการดื่มสุรา

Shares:
QR Code :
QR Code